Het eerste praktijkvoorbeeld van de maand van e-Provincies blijkt een succes: meer dan à©à©n op de drie (35%) van de vergunninghouders voor grondwateronttrekking in Brabant doet aangifte via het internet.

De Provincie Noord-Brabant biedt sinds 1 januari boeren en tuinders de mogelijkheid om via het internet te melden hoeveel water zij oppompen om gewassen te beregenen. Ieder jaar moeten boeren en tuinders de Provincie melden hoeveel grondwater is onttrokken. Van de 7.300 boeren en tuinders met een vergunning hebben er zo'n 2.400 gebruik gemaakt van internet. De reacties zijn positief. Vooral de snelheid, duidelijke schermen en de ontvangstbevestiging zijn genoemd. Dat is reden voor de Provincie om door te gaan met deze dienstverlening. 4.400 vergunninghouders hebben de onttrekking van water voor beregening gemeld via het opgavenformulier. Van 500 agrarisch ondernemers is nog geen opgave ontvangen.

bron:Programma Elektronische Provincies