Afgelopen twee weken heeft de milieuspecialisten van de politie in samenwerking met de brandweer en de afdeling bouwen en milieu van de gemeente Heerhugowaard milieucontroles uitgevoerd op het bedrijventerrein Zandhorst in Heerhugowaard. Deze controles leverde 35 overtredingen op. De controles waren gericht op de buitenterreinen van de bedrijven met de nadruk op (brand)veiligheidseisen, vluchtwegen, bouwtechnische staat van gebouwen (in- en uitwendig), gebruik van containers als opslag zonder vergunning, opslag afvalstoffen, opslag gevaarlijke stoffen, naleven van de vergunning voorschriften op grond van de Wet milieubeheer.

Totaal zijn 300 bedrijven op deze wijze gecontroleerd waarvan er 35 in overtreding bleken te zijn. Van een aantal bedrijven moet nog worden bekeken of bepaalde aspecten van de bedrijfsvoering vergund zijn (meestal uitbreiding van de inrichting).  In het voortraject zijn namens de gemeente brieven verzonden aan de te controleren bedrijven zodat de bedrijven hierop konden anticiperen. Soms leidt zo’n waarschuwing tot ongewenste effecten: in één geval is een complete hennepkwekerij als afval langs de weg aangetroffen (inclusief de dure technische apparatuur). In andere gevallen werden achterstallige werkzaamheden juist met voorrang afgehandeld: een afvalbak bij een bedrijf , die al maanden overvol was, werd spontaan geleegd voordat de controle begonnen was.
Het soort overtredingen was divers, zoals: opslag gevaarlijke stoffen, opslag gasflessen, bodemvervuiling, in werking hebben of uitbreiden van het bedrijf zonder vergunning, vluchtgangen geblokkeerd etc.
 
bron:Politie Noord Holland Noord

 

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular