De belastingcampagne van de ouderenbonden ANBO, PCOB en Unie KBO is een groot succes. Vanaf begin dit jaar kunnen de aangesloten leden een beroep doen op ruim 1200 speciaal opgeleide ouderen die hulp en advies bieden bij het invullen van het belastingformulier. Op 1 april heeft de belastingservice van de gezamenlijke ouderenbonden 35.000 aangiften inkomstenbelasting ingeleverd. Dit is ten opzichte van de voorgaande jaren een explosieve toename.

Twee jaar geleden werden 15.000 ouderen geholpen en vorig jaar kwam de teller op 25.000. Dit jaar wordt dit aantal naar alle waarschijnlijkheid zelfs 40.000. In de loop van het gehele jaar worden er namelijk nog vele T-biljetten ingezonden.  
 
Onderbenutting 
Voor veel ouderen is het invullen van het belastingbiljet een jaarlijks terugkerend probleem. Vandaar dit grootschalige project. In de campagne wordt de nadruk gelegd op het niet-gebruik van de aftrekpost buitengewone uitgaven. Veel ouderen, ook zij met een laag inkomen, verzuimen om te veel betaalde belasting terug te vorderen. Naar alle waarschijnlijkheid loopt deze vorm van onderbenutting onder 65-plussers jaarlijks in de tientallen miljoenen euros. De 1200 invullers vervullen hun werkzaamheden in hun eigen gemeente en gaan desgewenst à³à³k op huisbezoek.  

bron:Unie KBO