De Arbeidsinspectie heeft sinds begin dit jaar voor naar schatting 4 miljoen euro aan boetes uitgedeeld wegens illegale arbeid. De inspectiedienst heeft het afgelopen kwartaal 1665 controles gehouden; in ruim een kwart van de gevallen kreeg het bedrijf een boete aangezegd omdat er illegale werknemers aan de slag waren. 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid pakt illegale arbeid harder aan. Sinds 1 januari van dit jaar is een lik-op-stuk-beleid van kracht: de Arbeidsinspectie kan zelf aan werkgevers boetes opleggen. Die zijn bovendien fors gestegen van 900 naar 8000 euro per illegale werknemer. Daarnaast is het aantal inspecteurs uitgebreid, zodat nog vaker wordt gecontroleerd.  
 
Het ministerie van SZW heeft verder de samenwerking met andere controlerende diensten versterkt. Zware, complexe fraude wordt aangepakt door de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het ministerie.  
 
Bestrijding van illegaal werk is een belangrijke prioriteit van het Kabinet. De achtergrond hiervan is dat door dit verschijnsel werknemers worden verdrongen die wel in Nederland mogen werken. De schatkist loopt belastingen en premies mis. Ook leidt illegale arbeid tot oneerlijke concurrentie ten opzichte van bonafide bedrijven; die houden zich wà©l aan de CAO en dragen belastingen en premies af. 
 
Bij de controles in de bouw richt de Arbeidsinspectie zich naast bouwplaatsen steeds meer op de bestrijding van illegale arbeid bij particulieren. Als zij werk laten uitvoeren door mensen die niet in Nederland mogen werken, riskeren ze een boete van 4000 euro per werknemer. Negentig particulieren werden in de eerste drie maanden van dit jaar gecontroleerd. Er werden 36 boetes uitgedeeld. In heel 2004 ging het om 260 controles. In 140 gevallen was daarbij sprake van illegale arbeid.  
 
bron:ministerie SZW