Hoger slagingspercentage en verbeterde verkeersveiligheid

Rijbewijsleerlingen hebben 40 procent mà©à©r kans om te slagen voor hun rijbewijs bij rij-instructeurs die werken volgens RIS (Rijopleiding in Stappen). Daarnaast blijkt dat weggebruikers die hun rijbewijs hebben gehaald volgens de RIS-methode minder vaak betrokken zijn bij verkeersongevallen. Daarmee draagt RIS belangrijk bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid.

Deze resultaten blijken uit onderzoek van het CBR. De VerkeersAcademie het opleidingsinstituut voor rij-instructeurs heeft haar opleiding volledig aangepast en levert uitsluitend nog RIS rij-instructeurs af.

Gijs Kantelberg - directeur van de VerkeersAcademie en voorzitter van de branchevereniging Verkeers Veiligheids Belangen - is overtuigd van de grote voordelen van RIS. à¢â‚¬Å“Met deze methode is de instructeur beter in staat om de leerling op een gestructureerde en stapsgewijze manier voor te bereiden op zijn of haar verantwoordelijkheden als automobilist. In samenwerking met het CBR is ons complete lesprogramma aangepast aan de nieuwste eisen. RIS biedt meer structuur in het lesprogramma terwijl er ruimte blijft voor de instructeur voor persoonlijk inzicht om de leerling de uitdaging te bieden die nodig is.à¢â‚¬

Optimale voorbereiding
Bij de Rijopleiding in Stappen doorloopt de voorbereiding stapsgewijze. In totaal zijn er 39 lessen (scripts), verdeeld over vier modules. Iedere module wordt afgesloten met een toets. Anders dan bij de oude rijopleiding legt de RIS-leerling drie deeltoetsen af, voordat wordt opgegaan voor het praktijkexamen. Het voordeel van deze methode is dat leerling en instructeur na elke toets precies weten waar nog extra aandacht nodig is. Deze aanpak biedt een optimale voorbereiding.

Betere voorbereiding en inzicht
De RIS-methode resulteert in een fors hoger slagingspercentage in vergelijking tot de oude methode: 64 procent t.o.v. 46 procent - bijna 20 procent hoger dan het landelijk gemiddelde. Bovendien is met deze methode de kwaliteit van de rijopleiding verbeterd. De heldere structuur en de stap-voor-stap aanpak bieden een beter inzicht in de vorderingen en aandachtsgebieden en een betere voorbereiding op deelname aan het verkeer. Deelnemende instructeurs, leerlingen à©n examinatoren zijn unaniem enthousiast over de RIS-methode.

Verkeersveiligheid
à¢â‚¬Å“RIS-leerlingen zijn betere à©n veiligere verkeersdeelnemersà¢â‚¬, stelt Gijs Kantelberg. à¢â‚¬Å“Ze zijn minder vaak betrokken bij ongelukken in het verkeer. En daar is het ons uiteindelijk om te doen. Door de beste instructeuropleiding te bieden wordt een belangrijke bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid.à¢â‚¬

De VerkeersAcademie
De VerkeersAcademie is in 1971 opgericht en heeft zich vanaf het begin toegelegd op de opleiding tot rij-instructeur. In de rijschoolbranche staat dit instituut dan ook bekend als hà©t opleidingsinstituut voor rij-instructeurs. De VerkeersAcademie heeft vestigingen in Nieuwegein (hoofdkantoor), Best en Zwolle en biedt de mogelijkheid tot e-learning.

www.DeVerkeersAcademie.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Nadere informatie omtrent het bovenstaande wordt u graag verstrekt door Gijs Kantelberg, telefonisch bereikbaar via 030 604 25 14, of mobiel 06 21 574 150.

Meer informatie over Rijopleiding in Stappen (RIS)
Het CBR heeft de RIS ontwikkeld en is een belangrijk pleitbezorger van de RIS. Meer informatie vindt u op http://www.cbr.nl/ris.pp. U vindt daar meer feiten en cijfers. Ook vindt u daar een overzicht van RIS-rijscholen in heel Nederland.

Nieuwegein, 8 juni 2010

Newtonbaan 2, 3439 NK Nieuwegein
Postbus 1321, 3430 BH Nieuwegein
030 - 604 25 14
030 - 604 72 29
E-mail : [email protected]
Internet : www.deverkeersacademie.nl