Donderdagmorgen is een kleine lekkage gesignaleerd aan het leidingwerk van de (ammoniak) vriesinstallatie van het IJssportcentrum. Het lek is geconstateerd door de ijsmeester vanwege een smeltplek in het ijs bij de aansluiting van de ammoniakaanvoerleiding op de baanleidingen. Bij de smeltplek is geen geur van ammoniak waarneembaar. Op dit moment wordt het lek opgespoord.

In overleg met de Milieudienst, VROM, de brandweer en het management is besloten om geen risico te nemen voor het publiek. Daarom zijn de 400 meterbaan en de achterliggende trainingsbaan gesloten. Het publiek is geïnformeerd en verzocht om de baan te verlaten. Zij kunnen op de binnenbaan verder schaatsen of een vrijkaartje voor een volgend bezoek ontvangen. De hurende verenigingen en organisaties worden rechtstreeks door het ijssportcentrum geïnformeerd.
Op 13/14 januari 2006 is een kleine lekkage in het leidingensysteem geconstateerd en direct verholpen. Na de reparatie is door de Milieudienst, de brandweer, VROM en gespecialiseerde bedrijven vastgesteld dat het leidingensysteem weer aan alle wettelijke normen voldeed.
Intussen heeft het management van Genneper Parken/het IJssportcentrum een onderzoek gestart om in de zomerperiode het leidingensysteem te vervangen. Dit om herhaling van dit soort kleine lekkages te voorkomen. Het seizoen voor de 400 meterbaan loopt volgens planning nog tot zondag 12 maart 2006.
 
bron:Gemeente Eindhoven