Boxtel 17-01-2005 - Met de aanhouding van twee mannen op 16 november
2004, heeft de politie van het politiedistrict Aa & Dommel zeker
412 auto-inbraken opgelost.

De afdeling recherche van het politiedistrict Aa & Dommel is in
oktober 2004 een onderzoek gestart naar een groot aantal auto-inbraken
in Vught. Uit de onderzoek bleek dat het om à©à©n auto-inbreker ging die
door het hele land actief was. In verband hiermee sloot de politie
Gelderland Midden aan bij het onderzoek, omdat met name de gemeente
Nijkerk door de man werd bezocht. Het onderzoek leidde ertoe, dat op 16
november in Arnhem, twee mannen, 38 en 42 jaar, werden aangehouden. In
de woningen van de mannen werden onder leiding van de
rechter-commissaris zoeking gedaan. Daarbij werden een aantal van
diefstal afkomstige laptops aangetroffen. De verwachting was dat het om
enkele tientallen auto-inbraken ging.


Verder onderzoek

Uit het onderzoek is gebleken, dat de 38-jarige man uit Arnhem steeds
alleen heeft gewerkt bij het inbreken in auto's. Hij bezocht hiervoor
grote parkeerplaatsen, gelegen bij congrescentra, hotels, golfclubs en
restaurant. Zijn voorkeur ging uit naar laptops die in de kofferruimtes
van auto's werden bewaard. Op de parkeerplaatsen brak bij in, door een
portier van de auto's open te breken. Doordat veel auto's voorzien
bleken van centrale portiervergrendeling, had hij, na het openbreken
van een portier, direct toegang tot de kofferruimte. Bij auto's zonder
centrale portiervergrendeling klapte hij de achterbank naar voor,
waarna hij de kofferruimte kon doorzoeken en de laptops daaruit werden
gestolen. In een aantal gevallen merkten de eigenaren zelfs niet direct
dat er in hun auto was ingebroken. De gestolen laptops werden deels
afgezet bij de 42-jarige man uit Arnhem, die als heler optrad.

Flinke actieradius
De 38-jarige man is vanaf augustus 2002 in het hele land actief geweest
met inbraken op grote parkeerplaatsen. De politie heeft inmiddels 412
auto-inbraken waarvan de man verdacht wordt ze te hebben gepleegd.
Tijdens zijn strooptocht door Nederland huurde de man steeds een auto.
In de periode van 1 januari 2003 tot het moment dat hij werd
aangehouden, op 16 november 2004, legde hij zo'n 75.000 kilometer af
met gehuurde auto's. De huurkosten voor deze auto's bedroegen ongeveer
à¢?¬ 20.000,-.

Voorkeur
Zoals gemeld ging de voorkeur van de man uit naar grote
parkeerterreinen bij congrescentra, hotels, restaurant en golfclubs. Zo
brak de man in totaal een dertigtal auto's in bij een congrescentrum in
Vught. Ook de gemeenten Nijkerk (80 inbraken), Hilversum (6 inbraken),
Zeist (82 inbraken) en Amersfoort (25 inbraken), werden door de man
vaak bezocht. Net als hotels en restaurants in de omgeving Eindhoven
(30 inbraken). De politieregio Utrecht bleek bijzonder in trek te zijn
bij de man. Naast de inbraken in Zeist en Amersfoort brak hij ook nog
in 122 andere auto's in die regio in. De totale buit die de man in al
die tijd wist te vergaren loopt in de honderdduizenden euro's. Ook de
schade die aan de auto's ontstond tijdens de inbraken is vele
honderdduizenden euro's.

Tegen de 38-jarige Arnhemmer is op grond van de zogenaamde 'Plukzewetgeving' een strafrechtelijk financieel onderzoek gestart. De beide mannen zitten nog in voorarrest.

Bron: Politie Brabant-Noord

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular