Bijna de helft (44 procent) van alle Nederlanders heeft moeite om tijdsproblemen het hoofd te bieden. Deze (nog steeds groeiende) groep vindt het moeilijk om met tijdsdruk om te gaan en om werk en zorgtaken te combineren.  

Dit is een van de bevindingen die het onderzoeksbureau Motivaction vandaag presenteert op de Tijdconferentie die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Rotterdam houdt. Centraal op de conferentie staan de resultaten van lokale projecten Dagindeling betaald door het Europees Sociaal Fonds. Er worden onder meer projecten gepresenteerd over flexibele school- en werktijden, telewerken, en over openingstijden van publieke voorzieningen. 
 
Tijdsproblemen hebben een sociaal economische en een culturele achtergrond zo blijkt uit het onderzoek van Motivaction. Factoren zoals bijvoorbeeld inkomen, werk en de beschikbaarheid van voorzieningen in de buurt zijn van invloed op de manier waarop mensen met tijd(nood) omgaan. Maar mentaliteit is volgens het onderzoek ook belangrijk. Autochtone Nederlanders zijn erg gericht op tijd, waardoor ze zich voortdurend opgejaagd voelen en denken dat ze het niet redden (binnen de gestelde tijd). Uit een (nog niet helemaal afgerond) onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), dat ook wordt gepresenteerd op de conferentie, blijkt dat Turkse en Marokkaanse Nederlanders meer ontspannen met tijd omgaan.  
 
Minister De Geus stond in zijn speech bij de opening van de Tijdconferentie uitgebreid stil bij de tijdsknoop waarin gezinnen zich bevinden. Hij pleitte onder meer voor een verruiming van werktijden en van openingstijden van voorzieningen waardoor het eenvoudiger moet worden om arbeid en zorg te combineren. 
 
bron:SZW