Staatssecretaris Van Gennip (EZ) steunt het innovatieprogramma Watertechnologie met 45 miljoen euro. Hiermee kunnen bedrijven en kennisinstellingen samenwerken bij onderzoek en nieuwe diensten en producten ontwikkelen. Staatssecretaris Van Gennip gaf op 28 september het startsein voor het innovatieprogramma Watertechnologie (2006-2010).

Dit programma moet de watertechnologiesector een betere positie op de wereldmarkt opleveren. Hiervoor is volgens de sector een nieuwe aanpak nodig. Deze aanpak bestaat uit betere samenwerking en gerichte investeringen in kansrijke sectoren.

Het kabinet stelde tijdens Prinsjesdag al 35 miljoen euro beschikbaar voor een Technologisch Top Instituut Watertechnologie. In totaal is nu 80 miljoen euro beschikbaar voor het programma.

Subsidieregeling
De extra 45 miljoen euro is onder meer bestemd voor de subsidieregeling InnoWATOR. Het doel hiervan is kennis te vertalen naar nieuwe producten en diensten, bijvoorbeeld voor afvalwaterzuivering of drinkwater.

Het gaat bij de regeling om projecten waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken aan onderzoek en ontwikkeling voor innovaties.

Innovatiebeleid
Watertechnologie is het derde innovatieprogramma dat voortkomt uit het nieuwe innovatiebeleid van het ministerie van EZ. De overheid stelt hierin samen met ondernemers en kennisinstellingen programma's op, waarin Nederland in economisch opzicht internationaal vooroploopt of kan gaan lopen. De andere twee programma's zijn gericht op nanotechnologie en op food & nutrition.

Bron:EZ