Het kabinet heeft 45 miljoen euro uitgetrokken om de gemeenten in Nederland in de gelegenheid te stellen de Wet maatschappelike Ondersteuning uit te voeren. De gemeenen hadden tot nu toe gezegd dat de regering te weinig geld had uitgetrokken om een verantwoorde uitvoering van de wet mogelijk te maken. Het kabinet gaat nu akkoord met de afspraken die VWS met de VNG heeft gemaakt.

Het Centraal Planbureau (CPB) gaat als onafhankelijke derde berekenen wat de kosten voor de voor de uitvoering van huishoudelijke verzorging voor alle gemeenten zijn. Dit bedrag wordt vervolgens weer uitgesplitst naar het aantal 75-plussers dat AWBZ-zorg gebruikt, maar niet in een verblijfsinstelling woont. Andere wegingsfactoren worden nog vastgesteld door het rijk en de VNG.

De huidige kosten voor het uitvoeren van de huishoudelijke verzorging door het Rijk vormen het vertrekpunt van de uitvoeringskosten in de Wmo.

bron:VWS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular