Tijdens het groot onderhoud A9 Gaasperdammerweg van 30 mei tot 16 september 2005 zijn werknemers in de omgeving massaal overgestapt naar het openbaar vervoer. Meer dan de helft van de werknemers (8000) heeft de zogenaamde Zuidoostpas voor openbaar vervoer gebruikt, waarvan ruim 7000 gemiddeld 2,7 dagen per week. Na afloop van het groot onderhoud zijn bijna 400 werknemers, die normaal de auto gebruikten, blijvend overgestapt naar het openbaar vervoer. Dit betekent een toename van 7% van het aandeel OV-reizigers van en naar Amsterdam Zuidoost.

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat is enthousiast over de resultaten van de Zuidoostpas. Tijdens het groot onderhoud aan de Nederlandse wegen in 2006 wil de minister ook soortgelijke initiatieven inzetten om hinder en fileleed voor automobilisten tijdens wegwerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. De Zuidoostpas heeft een groot effect gehad op de vervoerwijze keuze van de respondenten tijdens de wegwerkzaamheden. Het doel van de Zuidoostpas was om 5000 voertuigen van de weg te krijgen. Bijna 4500 automobilisten zijn overgestapt tijdens de werkzaamheden op openbaar vervoer, waaronder  350 leaserijders. Circa 800 personen haakten na één of meer keer af. Velen gebruikten bij het voortransport - van huis naar station - de auto. Na afloop van de werkzaamheden reizen nu dagelijks ongeveer 400 voormalige automobilisten met het openbaar vervoer.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek naar het gebruik van de Zuidoostpas onder de 17.000 pashouders. In het kader van Groot Onderhoud Gaasperdammerweg is op initiatief van Rijkswaterstaat en Verkeer.advies (handelsnaam van de Stichting Vervoermanagement Noord-Holland)  de Zuidoostpas ontwikkeld voor forenzen die werken in Amsterdam Zuidoost, Amstel Business Park of Diemen Zuid. Zowel Rijkswaterstaat als het bedrijfsleven hebben beide 1 miljoen euro bijgedragen aan de totstandkoming van de pas. Werkgevers hebben de pas beschikbaar gesteld aan hun werknemers. Rijkswaterstaat, Verkeer.advies en de deelnemende bedrijven zijn tevreden met het behaalde resultaat.
Tussen 30 mei en 16 september 2005 bood de pas forenzen een goed alternatief om de files  te mijden. De Zuidoostpas is tot stand gekomen met medewerking van het bedrijfsleven in Amsterdam Zuidoost en de vervoerders NS, Connexxion en GVB en is verstrekt door de Stichting Amsterdam Zuidoost Bereikbaar. De pas  bood alle werknemers van deelnemende bedrijven de mogelijkheid van maandag t/m vrijdag met de trein op het traject dat op de pas  vermeld was,  bussen uit 't Gooi en Almere en de metrolijnen 50, 51, 53 en 54 naar
de stations in Zuidoost te komen. Vandaar uit kon men met de Zuidoost Shuttlebus  naar het bedrijf.
bron:VenW