Aan het eind van 2004 is in totaal voor EUR 672 miljard aan Nederlandse obligaties uitgegeven. Hiervan is EUR 470 miljard (70%) in buitenlandse handen. Het buitenlandse obligatiebezit bestaat voor 50% uit papier van Nederlandse triple-A banken en andere grote banken.

Verder vormen Nederlands overheidspapier en papier van bedrijven en SPV's (financieringsvehikels gerelateerd aan financiële instellingen) respectievelijk 30% en 20% van het buitenlandse obligatiebezit. Eind 2003 bedroeg het buitenlandse bezit aan Nederlandse obligaties EUR 406 miljard. Cijfers van het IMF tonen aan dat 62% daarvan in handen was van beleggers uit andere EMU-lidstaten (met name Frankrijk, Duitsland en Luxemburg). Overigens zijn omgekeerd de buitenlandse obligaties in handen van Nederlandse beleggers voor 66% afkomstig uit de andere EMU-lidstaten.

bron:Nederlandse Bank