Het project Kansenzones Rotterdam is vandaag officieel van start
gegaan. Staatssecretaris Van Gennip en wethouder Van Sluis reikten
vanmiddag, in aanwezigheid van minister Verdonk, de eerste
investeringspremie uit. Als eerste stad in Nederland verbetert
Rotterdam het economisch klimaat in acht gebieden door E 48 miljoen te
investeren in bedrijven, bedrijfspanden en bedrijfsomgeving. Het geld
wordt opgebracht door het Rijk en de gemeente.
Het project Kansenzones Rotterdam is vandaag officieel van start
gegaan. Staatssecretaris Van Gennip en wethouder Van Sluis reikten
vanmiddag, in aanwezigheid van minister Verdonk, de eerste
investeringspremie uit. Als eerste stad in Nederland verbetert
Rotterdam het economisch klimaat in acht gebieden door E 48 miljoen te
investeren in bedrijven, bedrijfspanden en bedrijfsomgeving. Het geld
wordt opgebracht door het Rijk en de gemeente.

De heer Drent,
opticien in Feijenoord, is de eerste ondernemer die gebruik maakt van
de Ondernemersregeling Kansenzones Rotterdam. De regeling biedt
ondernemers en vastgoedeigenaren een premie van 50 procent bij een
minimale investering van E 4.000,-- in verbouwingen of
bedrijfsmiddelen. Ook nieuw te vestigen ondernemers kunnen hiervan
gebruik maken.

De acht Economische Kansenzones van de
deelgemeenten Feyenoord en Charlois (Afrikaanderwijk, Bloemhof,
Carnisse, Hillesluis, Oud-Charlois, Pendrecht en Tarwewijk) krijgen een
impuls op ruimtelijk en economisch gebied. Op ruimtelijk gebied door
investeringen in woningen en bedrijfsruimten. Op economisch gebied door
te zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en het stimuleren
van werkgelegenheid. Ondernemers, vastgoedeigenaren, corporaties en de
overheid gaan gezamenlijk die uitdaging aan. Een combinatie van
maatregelen moet leiden tot meer investeringen in de Kansenzones en
vervolgens tot meer klanten, meer omzet, meer winst en een betere
marktpositie.

Het Rijk steunt het Rotterdamse initiatief met E
24 miljoen. De gemeente Rotterdam investeert eenzelfde bedrag. Daar
komen de private investeringen nog bij die door het project worden
uitgelokt. Naast de bestaande projecten in deze wijken zoals Hot Spots
en Groeibriljanten, zijn de volgende maatregelen in voorbereiding:
-
OZB fonds; opbrengsten van de Onroerend Zaak Belasting uit de
Kansenzone worden, met inspraak van ondernemers, besteed in hetzelfde
gebied. In de komende drie jaar gaat het om zo'n E 2 miljoen per jaar.
- Herontwikkeling van gemeentelijk onroerend goed tot rendabele bedrijfsruimten. Van 2005 tot 2008 staan vier pilots gepland.
-
Serviceloket waar ondernemers terecht kunnen met vragen over
kansenzones en hun bedrijfsvoering, onder meer op personeelsgebied.

Eetwijk
Een
van de initiatieven binnen de Kansenzones is de ontwikkeling van
Eetwijk als onderdeel van de totaalaanpak van de Afrikaanderwijk. Samen
met gemeentelijke investeringen in het gerenoveerde park en de
vernieuwde markt vergroot het project Eetwijk de economische
attractiviteit van dit gebied. Als vervolg op de groeibriljant African
Queens komen er nog dit jaar rond het Afrikaanderplein twee
eetgelegenheden: de Ontwikkelingsmaatschappij IJsselmonde ontwikkelt
Afrikaanderplein 2 tot restaurant en Vestia verbouwt het Gemaal aan de
Pretorialaan tot multiculturele eetgelegenheid waar restaurateur Rob
Baris invulling aan gaat geven.

Het project Kansenzones
Rotterdam maakt deel uit van 'Rotterdam Zet Door. Op weg naar een stad
in balans', de verscherping en versterking van het Rotterdamse
collegeprogramma.

bron:Gemeente Rotterdam