Utrecht 25-01-2005 - In het jaar 2004 controleerde de Politie Utrecht
van ongeveer 48 miljoen weggebruikers of zij zich op gemeentelijke of
provinciale wegen aan de snelheidslimiet hielden, stopten voor het rode
verkeerslicht (met gemotoriseerd voertuig), een autogordel droegen, een
bromfietshelm droegen en of zij niet onder invloed van alcohol aan het
verkeer deelnamen. Eà©n op de 119 gecontroleerde weggebruikers (in
totaal 404.220) kreeg een bekeuring omdat zich niet aan deze regels
hielden.

Bureau Verkeer Onder Controle
Bovengenoemde controles zijn gebaseerd op de vijf speerpunten die de
meeste verkeersongevallen veroorzaken. Het in 1999 speciaal hiervoor
opgerichte Bureau Verkeer Onder Controle (BVOC) van de Politie Utrecht
is verantwoordelijk voor ongeveer 75% van het totale aantal snelheid-,
gordel-, helm-, rood licht- en alcoholboetes van de Politie Utrecht. De
meeste weggebruikers zijn overigens gecontroleerd en bekeurd toen zij
langs een flitspaal of radarauto reden. Twaalf bestuurders raakten hun
rijbewijs aan de medewerkers van het BVOC kwijt omdat zij met meer dan
50 km/uur de snelheidslimiet overschreden en 87 verdachten moesten hun
rijbewijs inleveren omdat zij met meer dan 570 ug/l alcohol aan het
verkeer deelnamen.

Meer veiligheid
Het Bureau Verkeer Onder Controle werd opgericht met als taak extra
verkeershandhaving op de genoemde vijf verkeersspeerpunten in de regio
Utrecht. Niet om weggebruikers meer te plagen met bekeuringen, maar om
het verkeer veiliger te maken. Want door intensief toezicht en dus de
kans op een bekeuring, passen vele weggebruikers hun weggedrag positief
aan.

Werkwijze
Bij alcoholcontroles worden willekeurige weggebruikers aan een
blaastest op straat onderworpen. Met name de motorsurveillanten
controleren bromfietsers. Gordelcontroles vinden vooral onopvallend
plaats door een waarnemer die de overtreders doorgeeft aan opvallende
collega's enkele honderden meters verderop. De snelheidscontroles
worden uitgevoerd met behulp van een videowagen (ook voor controle
agressief rijgedrag), radarauto's, een flitsaanhanger, laserguns en
flitspalen. Dit laatste middel controleert ook bestuurders die het rode
verkeerslicht negeren.

Nieuwe methode
In 2005 breidt het BVOC de rood licht controles uit door
politiewaarnemers bij verkeerslichten te laten controleren. Als de
weggebruiker door rood rijdt, zal hij/zij verderop op een veilige plek
worden staande gehouden en de bekeuring van à¢?¬95 uitgereikt krijgen.

Bron: Politie Utrecht

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular