(Persbericht) Rotterdam, 25 augustus 2011 De eerste helft van 2011 zijn er via de 5 procent regeling 213 langdurig werkzoekenden aan het werk geholpen. Deze werkzoekenden maken na een lange tijd hun rentree op de arbeidsmarkt dankzij het sociaalverantwoorde inkoopbeleid van de gemeente Rotterdam. Naast langdurig werkzoekenden vallen ook stagiaires binnen de regeling. De coà¶rdinatie wordt verricht door Meldpunt 5% Regeling, onderdeel van Werkgeversservicepunt DAAD.

De 5 procent regeling verplicht bedrijven die een grote opdracht van de gemeente aannemen om 5 procent van de opdrachtsom te besteden aan loon voor werkzoekenden en stagiaires. De gemeente Rotterdam past de regeling toe in alle branches waar zij opdrachten uitzet en dringt hiermee de werkloosheid in de stad terug. Voorbeelden van projecten waarop de regeling van toepassing is, zijn: de bouw van De Rotterdam op de Wilhelminapier, schoolvervoer in de gemeente en ook de verlenging van de snelweg A4.

à¢â‚¬Å“De 5 procent regeling werpt zijn vruchten af. De gemeente heeft baat bij minder werkloosheid, de werknemer heeft een werkplek en verdient een eigen salaris en de werkgever heeft een toegewijde werknemer. Het is dan ook niet voor niets dat we de regeling verder willen uitbreiden. Bij opdrachten waar er meer dan 5 procent aan de lonen besteed kan worden, gaan we dat ook doenà¢â‚¬, aldus Marco Florijn, wethouder Werk, Inkomen en Zorg.

Sinds kort is de regeling ook van toepassing op alle opdrachten van de Rijksoverheid. Een voorbeeld van een landelijk project waarbij Rotterdam betrokken is, zijn de werkzaamheden aan de A15.

-----------
Over de 5% regeling
De gemeente Rotterdam voert een duurzaam inkoopbeleid. Onderdeel hiervan is de sociaal verantwoorde 5% Regeling. De 5% Regeling is van toepassing op grootschalige projecten die door gemeente Rotterdam worden ingekocht. De regeling houdt in dat 5% van de opdrachtsom door de opdrachtnemer besteed dient te worden aan de inzet van langdurig werkzoekenden of stagiaires.
Met deze regeling levert de gemeente vanuit de inkoopfunctie een bijdrage aan de werkgelegenheidsdoelstellingen van Rotterdam. Voor opdrachtnemers is het tevens een kans om middels de 5% Regeling maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Over Meldpunt 5% Regeling
Meldpunt 5% Regeling is coà¶rdinator van de regeling en maakt bindende afspraken met de opdrachtnemer. Iedere opdrachtnemer van een gunning waarin de 5% Regeling is opgenomen legt met dit meldpunt contact. Vanuit deze positie begeleidt en bewaakt Meldpunt 5% Regeling de voortgang en adviseert zij zowel opdrachtnemer als de gemeentelijke dienst. Voor meer informatie over de regeling het meldpunt zie www.5procentregelingrotterdam.nl

Meer informatie:
Marcommit PR
Pauline van Die
Tel. 06-461 827 96
[email protected]