5 procent van alle Nederlanders vast in de
40-dagentijd die op Aswoensdag 21 februari begint. Dat blijkt uit
een representatieve telefonische enquête uitgevoerd in
opdracht van Kerk in Actie. Sober eten is de meest gebruikte vorm
van vasten nl. 50 %. Van degenen die vasten gebruikt 31 % geen
zoetigheid en lekkernijen, 20% geen alcoholische dranken en 19 %
eet geen vlees. Ongeveer 10 % geeft aan in die periode niet meer te
roken. Het onderzoek is uitgevoerd door GfK Panel Services. De
resultaten worden woensdag bekend gemaakt tijdens de start van de
campagne 'Zoek de balans'.

Op Aswoensdag 21 februari a.s. begint de
40dagentijd. De 40 dagen voor Pasen zijn in de christelijke
traditie een tijd van inkeer en bezinning. Steeds meer mensen
kiezen in deze dagen voor een bepaalde manier van vasten. Kerk in
Actie roept mensen op om in de 40-dagentijd na te denken over hun
eigen wijze van consumeren en bewust te kiezen voor eerlijke en
duurzame producten en voor groene energie. In samenwerking met
ontwikkelingsorganisatie ICCO is hiertoe de campagne 'Zoek de
balans' ontwikkeld. De campagne vraagt aandacht voor een betere
balans tussen arm en rijk, tussen Nood en Zuid, tussen uitbuiting
en goed beheer van de schepping.

Gerda Verburg, de kandidaat minister voor
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kabinet Balkenende IV,
zal woensdag 21 februari om 10.00 uur de aftrap geven voor de
campagne door het spelen van het 'Balansspel' op het Plein in den
Haag. Namens de Protestantse Kerk zal algemeen secretaris, Bas
Plaisier spreken en namens Kerk in Actie voert programmaleider Arie
van der Plas het woord.

Met de campagne 'Zoek de balans' doet de
ontwikkelingsorganisatie Kerk in Actie in

samenwerking met ICCO een oproep voor een
duurzamere samenleving en een betere balans in de wereld. Aan de
campagne, die wordt gehouden in de 40-dagentijd en loopt tot 6
april, doen zevenhonderd protestantse kerkelijke gemeenten mee.

bron:Kerkinactie