De Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk (BHN) bestaat 50 jaar. De kring is een zakelijk platform waar leden contacten kunnen leggen en ervaringen kunnen uitwisselen. Het is een interne kruisbestuiving, zoals dat bij andere kringen ook gemeengoed is. Los daarvan is de Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk ook belangenbehartiger voor haar leden, met name richting overheid waar de kring als een spin in het web de lokale economische ontwikkelingen in de gaten houdt en een vinger aan de pols heeft daar waar het gaat om positieve ontwikkelingen binnen de plaatselijke bedrijvigheid
De BHN is kort na de herindeling van de beide gemeenten ontstaan uit een fusie tussen de Industriële Kring Nijkerk en de Bedrijvenkring Hoevelaken. De kring telt nu zo'n 160 leden, zowel eenmansbedrijven als grote internationaal opererende organisaties. De productiesector is hierin goed vertegenwoordigd en daarnaast industriële bedrijven, de zakelijke dienstverlening, garages en transportbedrijven

Op vrijdagmiddag 28 september viert de bedrijvenkring haar jubileum door een openhuis bij met name productie- en niet-consumentgerichte leden. Zij zetten die middag hun deuren open voor het publiek.

Op een binnenkort speciaal te openen website is te zien welke bedrijven er aan dit open huis meedoen, waar die zijn gevestigd en wat men er al zo kan verwachten

De BHN behartigt de belangen van het Nijkerkse bedrijfsleven op plaatselijk, provinciaal en zo nodig landelijk niveau. Zij doet dat door een bundeling van eigen krachten en die van collega-bedrijvenkringen en belangengroeperingen. Vanuit het oogpunt van belangenbehartiging onderhoudt de vereniging contacten met de provincie, de Kamer van Koophandel, werkgeversorganisatie VNO/NCW, het gemeentebestuur. Met hen worden allerlei zaken besproken zoals het gemeentelijk structuurplan, het revitaliseren van oude bedrijventerreinen en de beveiliging ervan. De BHN was eind 2000 betrokken bij de totstandkoming van het Vathorst-convenant, afspraken over de verkeersontwikkelingen op de A1 en A28.De BHN stelt zich coöperatief en kritisch op, maar altijd met de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in het achterhoofd.
De BHN is daarnaast een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring.Een van de nieuwste zaken die de BHN heeft opgepakt is Innovatie Prestatie Contract (IPC), een subsidieregeling voor innovatieve samenwerking ingesteld door het ministerie van Economische Zaken. Het IPC bestaat uit afspraken over extra investeringen en activiteiten, gericht op concrete innovatiedoelen. Op basis daarvan verleent het ministerie een subsidie aan de betrokken ondernemingen van maximaal vijftig procent van het totale te investeren bedrag, tot een maximum van 50.000 euro (over drie jaar) per deelnemend bedrijf. Tijdens netwerkbijeenkomsten kunnen de leden in een informele sfeer met elkaar van gedachten wisselen en ervaringen delen. Vaak zijn daar ook vertegenwoordigers van de (gemeentelijke) overheid en van de onderwijsinstituten in de regio bij. Een aantal scholengemeenschappen zijn buitengewoon lid van de BHN, evenals het college van burgemeester en wethouders.

 

bron:PPS