Minister de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag in Den Haag de 500ste werknemer kunnen verwelkomen die via het project Zorg maakt werk weer aan de slag is gegaan. Het pilotproject, een samenwerkingsverband van pensioenfonds PGGM en UWV, is zo'n succes dat nu besloten is tot een landelijke uitrol.

Doel van Zorg maakt werk is om meer mensen sneller aan het werk te helpen in de zorg. Aanleiding voor het project vormen de enorme kosten van arbeids-ongeschiktheid. Ook de schadelast voor PGGM is fors vanwege de doorbetaling van de premie voor arbeidsongeschiktheid. UWV bespaarde tot nu toe met de pilot 27 miljoen euro en PGGM 12 miljoen euro.
De effecten van het project zijn dat het aantal WAO-uitkeringen daalt, arbeidstekorten in de sector zorg en welzijn worden teruggedrongen en de genoemde schadelastbeperking voor PGGM, UWV en de werkgevers. Er is dus sprake van een win-win situatie.

De felicitaties vandaag waren voor mevrouw Josà© Robertshaw uit Enschede die na jaren arbeidsongeschiktheid via het project weer gereïntegreerd kon worden. Zij was een van de 3000 arbeidsongeschikten in de sector zorg en welzijn die uitgenodigd werden voor een reïntegratie-traject. Het unieke van Zorg maakt werk zit niet alleen in het benaderen van WAO-deelnemers van PGGM (hetgeen tot een grotere betrokkenheid leidt) maar ook in andere reïntegratiemethoden. Werknemers krijgen meer eigen regie in het proces en dat blijkt tot veel betere resultaten te leiden.

Daarnaast:
- Is er gerichte aandacht voor werkgevers, hetgeen leidt tot een positieve houding tegenover arbeidsgeschikten
- Levert de aanpak een bijdrage aan het oplossen van toekomstige arbeidstekorten in de sector.

Nu volgt er op grond van de goede resultaten een landelijke uitrol, te beginnen in Rotterdam, waarmee niet alleen het aantal WAO-ers wordt verminderd maar tevens vele miljoenen euro's bespaard kunnen worden.

bron:UWV