(Persbericht) ROTTERDAM 3 november 2011 Op 31 oktober jl. heeft het 50e lid van het Optometristen Collectief Rijnmond (OCR) haar samenwerkingsovereenkomst met Het Oogziekenhuis Rotterdam en Het Oogzorgnetwerk getekend. Een mijlpaal in het 7-jarig bestaan van het OCR, dat in 2004 is opgericht en toentertijd uit 10 leden bestond. Met haar 50 leden is het OCR veruit het grootste samenwerkingsverband van optometristen in Nederland. Een optometrist levert oogzorg op maat en is opgeleid om oogmetingen uit te voeren, oogafwijkingen op te sporen en brillen, contactlenzen en andere optische hulpmiddelen aan te meten.

De optometristen van het OCR hebben met elkaar en met Het Oogziekenhuis Rotterdam kwaliteits- en verwijsafspraken gemaakt, zodat klanten met oogaandoeningen snel en goed geholpen kunnen worden. Voor de doorverwezen klanten heeft Het Oogziekenhuis Rotterdam speciale spreekuren ingericht. Dit betekent dat patiënten gegarandeerd binnen twee weken een afspraak in het ziekenhuis hebben. Een individuele optometrist die een samenwerkingsverband met Het Oogziekenhuis Rotterdam en Het Oogzorgnetwerk aangaat, is getoetst op parate kennis over de kwaliteitsafspraken. Hij of zij sluit zich daarna aan bij het OCR. De optometristen die samenwerken binnen het OCR zijn te vinden op www.optometristencollectief.nl.

================================================================
Noot voor de redactie
Voor beeldmateriaal op hoge resolutie en interviews met betrokkenen, kunt u contact opnemen met Maaike van Zuilen,
mobiel: 06 456 32 117, [email protected]

Optometristen Collectief Rijnmond
Meer informatie over het Optometristen Collectief Rijnmond is te vinden op www.optometristencollectief.nl.

Het Oogzorgnetwerk (www.oogzorgnetwerk.nl)
Het Oogzorgnetwerk is een groeiend landelijk netwerk van oogheelkundige afdelingen met een centrale serviceorganisatie. De serviceorganisatie levert unieke kennis, ervaring en ondersteunende capaciteit om samen met de netwerkpartners te komen tot excellente oogheelkundige zorg. Dit omvat: oogheelkundige zorg in de volle breedte, inzet van deskundige en gekwalificeerde mensen, moderne praktijkvoering, optimale processen, financieel gezonde bedrijfsvoering, zeer gastvrije houding, uitstekende communicatie, regionale samenwerking en landelijke kennisuitwisseling. Inmiddels telt Het Oogzorgnetwerk 14 ziekenhuispartners. Het Oogzorgnetwerk is een initiatief van Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Het Oogziekenhuis Rotterdam (www.oogziekenhuis.nl)
Het Oogziekenhuis Rotterdam is het enige zelfstandige oogziekenhuis van Nederland dat fungeert als topzorginstituut voor oogheelkundige zorg. Het Oogziekenhuis Rotterdam is een ´Center of Excellence‘˜, wat inhoudt dat zorg, opleiding en onderzoek volgens de criteria zijn van de American Association of Eye and Ear Centers of Excellence. Jaarlijks worden ruim 14.000 operaties uitgevoerd en 140.000 patiënten poliklinisch gezien. Klantgerichtheid, dagbehandelingen, eigentijdse huisvesting, efficiënte bedrijfsvoering en uiteraard een innovatief personeelsbeleid zijn voor Het Oogziekenhuis kritische succesfactoren.