55% vrouwen rookt door tijdens zwangerschap  

Stappenplan helpt zwangere vrouwen te stoppen  

 
Amsterdam, 3 maart 2005 - 55% van de rokende vrouwen rookt nog steeds
op het moment dat ze voor de eerste keer bij de verloskundige komt. Dit
blijkt uit onderzoek onder 1132 vrouwen. Dit staat in groot contrast
met het voornemen van 84% van de rokende vrouwen om bij een beginnende
zwangerschap te stoppen met roken. KWF Kankerbestrijding start vandaag
de campagne 'Rookvrij Zwanger' om rokende vrouwen die zwanger zijn of
willen worden te stimuleren te stoppen met roken.   
 
Van alle mensen die overlijden aan kanker is 30% toe te schrijven aan
roken. KWF Kankerbestrijding ziet het daarom als een belangrijke taak
om het roken te ontmoedigen. In Nederland rookte in 2003 31% van de
vrouwen tussen 20 en 34 jaar, een leeftijdsgroep waarin veel
zwangerschappen voorkomen. Vrouwen die roken voor of tijdens de
zwangerschap hebben een groter risico op een aantal complicaties. In de
eerste plaats beïnvloedt roken de vruchtbaarheid van zowel mannen als
vrouwen. Rokende vrouwen doen er gemiddeld twee keer zo lang over om
zwanger te raken dan vrouwen die niet roken. Vrouwen die roken hebben
meer kans op een vroeggeboorte en abortus en hebben meer kans een kind
te krijgen met een te laag geboortegewicht. Zo zijn baby's van rokende
moeders gemiddeld 200 gram lichter dan baby's van moeders die niet
roken. Daarnaast hebben baby's van wie de moeder rookte tijdens de
zwangerschap een groter risico op wiegendood, een hazenlip of
klompvoetje. Ook hebben de kinderen een groter risico op
longaandoeningen zoals astma en bronchitis, darmstoornissen en
leerproblemen.  
 
Pakket 'Stoppen voor twee'  
Om zwangere vrouwen te helpen met het stoppen met roken, heeft KWF
Kankerbestrijding het hulppakket 'Stoppen voor twee' ontwikkeld. Het
pakket geeft vrouwen in zeven stappen praktische handvatten om het
stoppen goed voor te bereiden à©n vol te houden. Op de campagnesite
rookvrijzwanger.nl staat aanvullende informatie. Ook worden
ondersteunende middelen aangeboden zoals een videofilm van een
gynaecoloog en kinderarts die vertellen over de risico's, een
gastenboek waarin vrouwen elkaar tips kunnen geven, een dagboek en
e-cards.   

Bron: KWF KANKERBESTRIJDING