Verschillende overheden investeren samen 55,5 miljoen euro belastinggeld van de burgers om de dienstverlening aan bedrijven te verbeteren. Zij doen dat door te investeren in de elektronische overheid en de vermindering van regels. Minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties), gemeenten, provincies en waterschappen hebben hiervoor een verklaring ondertekend.

Elektronische basisvoorzieningen
De overheden gaan investeren in de elektronische overheid en de vermindering van regels en vergunningen. Burgers en bedrijven moeten daardoor makkelijker zaken kunnen doen met gemeenten, provincies en waterschappen. Dit geldt zowel voor de fysieke, telefonische als de elektronische balies van de overheid. De overheden hebben afgesproken dat zij prioriteit geven aan het realiseren van elektronische basisvoorzieningen, zoals DigiD, e-formulieren, Burgerservicenummer, de Elektronische Identiteitskaart en de Gemeentelijke Basis Administratie.
I-teams
Deze ICT-operaties zijn complex en tijdrovend. Zogeheten Implementatieteams (I-teams) gaan daarom de overheden ondersteunen bij het opstellen van de bouwplannen. Deze ondersteuning wordt betaald door de Rijksoverheid. In een later stadium wordt het aanbod van elektronische diensten uitgebreid met persoonsgebonden informatie via de Persoonlijke Internetpagina (PIP). De investering in de elektronische overheid draagt bij aan de vermindering van administratieve lasten voor burgers en bedrijven. Het bestrijden van Spam en de bestrijding van Internetfraude krijgen overigens geen hogere prioriteit.
Bron: BZK