Onder leiding van het Functioneel Parket
heeft de Algemene Inspectiedienst (AID), in samenwerking met een
aantal regionale milieuteams van de politie, op 6 juni een aantal
doorzoekingen verricht in de provincies Friesland, Groningen,
Overijssel, Zuid-Holland en Limburg. De doorzoekingen vonden plaats
in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke
overtreding van de Flora en Faunawet. Er zijn 6 aanhoudingen
verricht. Daarnaast zijn meer dan 200 vogels, honderden eieren, een
aantal broedmachines en 12 vuur- en slagwapens in beslag genomen.
Ook werden illegale vangmiddelen zoals netten en lijmstokken
aangetroffen bij de verdachten.

Aanleiding voor het onderzoek is de
verdenking dat de verdachten langdurig en op grote schaal illegaal
eieren hebben geraapt om uit te broeden en jonge vogels uit nesten
hebben gehaald om deze te verhandelen. Om de dieren legaal te maken
zouden ze zijn voorzien van pootringen. De benodigde documenten
zouden hierbij vals zijn opgemaakt. Ook werden bij de doorzoekingen
meer dan duizend uitgeblazen eieren aangetroffen van zwaar
beschermde vogelsoorten uit zowel Nederland als het buitenland.

Het rapen van eieren en het vangen van
vogels om te verkopen als zelf gekweekte dieren is een overtreding
van de Flora en Faunawet. De gevangen vogels zijn beschermde
dieren, waarvan een deel staat op een internationale lijst van
beschermde dieren (Cites).

De in beslag genomen vogels zijn
ondergebracht bij een opvangadres. Alle verdachten zijn in
verzekering gesteld. Er is nauw samengewerkt met de Belgische
autoriteiten, waar een soortgelijk onderzoek wordt verricht.

bron:OM