Zes sportbonden zijn begonnen met de
uitvoering van het Masterplan Arbitrage. Dit moet leiden tot meer
en betere scheidsrechters en hun imago verbeteren. Het ministerie
van VWS trekt hiervoor 6 miljoen euro uit. De sportkoepel NOC*NSF
gaat samen met de sportbonden onder meer nieuwe scheidsrechters
werven en de kwaliteit verbeteren van scheidsrechters en
opleidingen.

De deelnemers zijn de bonden voor
basketbal, handbal, hockey, voetbal, waterpolo en ijshockey. Bij
deze teamsporten zijn de problemen het duidelijkst aanwezig. In
2011 moet 90% van de wedstrijden bij deze sporten worden geleid
door goed opgeleide scheidsrechters. De bonden gaan vooral werven
onder jongeren, vrouwen en allochtonen. Dit moet ervoor zorgen dat
het scheidsrechterskorps een afspiegeling vormt van de
samenleving.

Masterplan

Het Masterplan Arbitrage maakt deel uit
van het programma Samen voor Sport uit juni 2006. Het ministerie
van VWS stelt 6 miljoen euro beschikbaar tot het einde van dit plan
in 2011. Ook de deelnemende bonden dragen bij. In 2007 gaan ook
andere sportbonden deelnemen aan het project.

Bron: VWS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular