Abvakabo FNV organiseert op maandag 6
november een grote, demonstratieve bijeenkomst in Haarlem.
Honderden boze en verontruste werknemers verzamelen zich in het
centrum van Haarlem om daarna in demonstratieve optocht naar de
rechtbank te trekken. Daar dient een kort geding van de huidige
zorgaanbieders tegen de gemeente. Abvakabo FNV verwacht dat 600
mensen, als gevolg van de aanbesteding, die voortvloeit uit de wet
maatschappelijke ondersteuning (WMO), hun baan verliezen in
Haarlem.

De thuiszorgwerknemers zijn boos op de
gemeente Haarlem. 'De gemeente heeft verzuimd om in het bestek van
de aanbesteding ook maar één woord vuil te maken aan
eventuele overname van zittend personeel. Het is extra zuur dat de
huidige zorgaanbieder is afgeserveerd. Haarlem is flink de fout in
gegaan. Daar zijn de mensen van de thuiszorg en hun klanten de dupe
van', aldus Gert Noortman, regiobestuurder van Abvakabo FNV.

Op dinsdag 24 oktober trokken honderden
werknemers van de Friese thuiszorg en Internos uit Ridderkerk al
spontaan naar het Binnenhof in Den Haag. Zij boden een petitie aan
aan de leden van de vaste kamercommissie van VWS. Bij die
gelegenheid waarschuwde voorzitter Edith Snoey van Abavakabo FNV,
voor een mogelijk verlies van 20.000 banen in de thuiszorg als
gevolg van de aanbesteding in de WMO. Vorige week betoogden 600
thuishulpen in Zwolle tegen dreigend banenverlies.

Abvakabo FNV is niet tegen de WMO, maar
wil niet dat het personeel daarvan de dupe wordt én dat de
kwaliteit van zorg op peil blijft. Daarom wil Abvakabo FNV betere
regelingen in de WMO, zodat een nieuwe aanbieder van zorg in een
gemeente het personeel overneemt tegen de geldende
arbeidsvoorwaarden. Daarmee behouden mensen in de thuiszorg hun
baan en de klanten hun vaste hulp. Zolang de WMO op dat punt niet
gerepareerd is hebben gemeenten een verantwoordelijkheid in het
behoud van werk en kwaliteit in de thuiszorg. De mensen in de
thuiszorg gaan niet de rekening van de WMO betalen, aldus
voorzitter Snoey.

bron:FNV