Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
heeft tot en met 2010 in totaal zestig miljoen euro subsidie
uitgetrokken voor projecten op het gebied van innovatieve
biobrandstoffen die een aanzienlijke reductie opleveren van de
CO2-uitstoot. Voor de eerste tenderperiode van het programma
'CO2-reductie innovatieve biobrandstoffen voor transport' is
twaalf miljoen euro subsidie beschikbaar. Projecten kunnen worden
ingediend van 21 december 2006 tot en met 2 april 2007.

Het subsidieprogramma

Het subsidieprogramma 'CO2-reductie
innovatieve biobrandstoffen voor transport' maakt deel uit van het
CO2-reductieplan Verkeer en Vervoer. Naast het realiseren van een
verminderde uitstoot van CO2 in het verkeer en vervoer is het
programma ook gericht op het stimuleren van een duurzame
energiehuishouding. Bedrijven die van plan zijn te investeren in
projecten die gericht zijn op een vernieuwde of verbeterde
productie van innovatieve biobrandstoffen voor transport en extra
kosten maken om de CO2-emissie te reduceren, kunnen in aanmerking
komen voor subsidie. Naast investeringsprojecten ondersteunt het
programma ook toepassings- of exploitatieprojecten die de uitstoot
van CO2 in het verkeer verminderen. Projecten die voor het
programma in aanmerking komen, moeten tenminste 10 procent meer
CO2-reductie opleveren ten opzichte van fossiele brandstoffen dan
de zogenoemde 1e generatie biobrandstoffen.

Het subsidieprogramma CO2-reductie
innovatieve biobrandstoffen voor transport wordt

uitgevoerd door SenterNovem in opdracht
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

bron:Senternovem