In 2006 keken de Nederlanders gemiddeld
bijna 15 uur per week tv, ongeveer even veel als in 1997. Het
aantal uren dat voor de tv wordt doorgebracht, neemt toe met de
leeftijd. Ouderen van 65 jaar en ouder kijken met 21 uur
aanzienlijk meer tv dan 15–24-jarigen, die nog geen 13 uur
per week voor de buis zitten. Dat blijkt uit waarnemingen van het
CBS.

Ruim de helft van de 65-plussers kijkt 20
uur of meer per week. Van de jongeren doet nog geen kwart dat. Ook
het opleidingsniveau is van invloed op tv-kijken. Lager opgeleiden
hebben de tv veel vaker aanstaan dan hoger opgeleiden.

bron:CBS