In de periode tot eind 2006 krijgen 650 langdurig zieke docenten en
andere medewerkers en hun werkgevers hulp van reïntegratieadviseurs:
minimaal de helft moet weer aan de slag komen. Daarnaast krijgen 700
leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs tot eind 2006 een
intensieve training tot `interventiecoach'. Ze leren agressief gedrag
te voorkomen en zo nodig adequaat in te grijpen. Deze en andere
maatregelen moeten ertoe leiden dat eind 2006 het ziekteverzuim in het
onderwijs met 10 procent is afgenomen (tot 6,1 procent in het
basisonderwijs; tot 5,2 procent op het voortgezet onderwijs). Langdurig
ziekteverzuim moet in dezelfde periode met 20 procent afnemen.

Dit is afgesproken in het arboplusconvenant voor het primair en
voortgezet onderwijs dat is ondertekend door vertegenwoordigers van sociale partners en het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Het convenant loopt tot eind 2006. In totaal wordt
4,44 miljoen euro in het convenant geïnvesteerd. Sociale partners en
het ministerie betalen ieder de helft. In de sector werken bijna
300.000 mensen.

In het convenant zijn verder afspraken gemaakt over betere en
systematischer begeleiding van zieke docenten. Als zowel de zieke
docent als de school ermee instemmen, gaan onafhankelijke,
gespecialiseerde adviseurs 650 langdurig zieke docenten helpen die
moeite hebben om weer aan de slag te komen. Daarnaast krijgen minimaal
400 scholen advies over hoe ziekte kan worden voorkomen en zieke
docenten systematisch kunnen worden begeleid. Voorrang wordt gegeven
aan scholen met een hoog ziekteverzuim of hoge werkdruk. Ook wordt een
checklist ontwikkeld aan de hand waarvan arbodiensten kunnen nagaan met
welke risico's ondersteunend personeel op scholen te maken heeft.

Tijdens hun opleiding leren interventiecoaches door middel van
praktische oefeningen om te gaan met agressief gedrag. Ook leren de
interventiecoaches een `veiligheidsplan' voor hun school op te
stellen. In het plan wordt vastgelegd hoe de school agressief gedrag
voorkomt en aanpakt. Na het volgen van de training dragen de coaches
hun kennis over aan collega's. Afgesproken is dat op de scholen waar de
interventiecoaches aan de slag gaan het ziekteverzuim sterker moet
dalen.

Het convenant bouwt voort op het arboconvenant uit 2000. Het
ziekteverzuim in de sector is de afgelopen periode al sterk gedaald. In
2000 was het ziekteverzuim 8,9 procent in het basisonderwijs, 9,6
procent in het speciaal onderwijs en 7,9 procent in het voortgezet
onderwijs. Dat is gedaald tot respectievelijk 6,8 procent, 7,6 procent
en 5,8 procent in 2003. De afspraken uit het convenant uit 2000 zijn
daarmee ruimschoots gehaald. Met het huidige convenant wordt een
verdere afname bewerkstelligd.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid