Er zijn meer dan 66 verschillende lokale
coalities, zo blijkt uit onderzoek van SGBO op basis van VNG-gegevens.
Zowel CDA als PvdA zitten in bijna 3 van de 4 gemeenten in het
college. Beide partijen leveren vaker wethouders dan op basis van
de verkiezingsuitslagen verwacht zou worden. De meest voorkomende
coalitie (50 gemeenten) is CDA, PvdA en Lokaal/Leefbaar. CDA, PvdA
en SP werken alleen in Schiedam en Eindhoven bestuurlijk samen. In
Hilversum zit D66 samen met deze drie partijen in het college. Er
zijn aanzienlijk meer colleges van CDA, PvdA en CU. In 23 gemeenten
vormen deze partijen, al dan niet met een vierde partij (VVD of
GroenLinks) het college.

CDA-ers kiezen relatief vaak
Financiële en Economische Zaken (FEZ), lokalen en leefbaren
vaak Verkeer & Vervoer. VVD-wethouders opteren
verhoudingsgewijs vaak voor beide 'harde' thema's FEZ en Verkeer
& Vervoer. PvdA-wethouders zijn het meest

expliciet. Zij houden zich vaak bezig met
Onderwijs, Welzijn, Zorg en Sociale Zaken. Opmerkelijk is dat het
thema Minderheden, dat landelijk in de voorgaande kabinetten
Balkenende een grote rol speelde, lokaal overwegend in PvdA handen
is.

bron:SGBO