(Persbericht) Rotterdam 30 mei - Het Oogziekenhuis Rotterdam, Het Oogzorgnetwerk, Koninklijke Visio en de Rotary Club Rotterdam organiseren op dinsdag 7 juni voor de zesde keer de Oogspelen in de tuin van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Doel: ziende en visueel beperkte kinderen samen laten spelen met al hun (on)mogelijkheden.

De Oogspelen 2011 brengt ziende en blinde of slechtziende kinderen van acht tot twaalf jaar spelenderwijs met elkaar in contact. Ziende en visueel beperkte kinderen komen bij elkaar in à©à©n team en doorlopen een traject van spelelementen. Samenwerking, overleg en inzicht van de teamleden zijn een vereiste voor de spellen. Uiteraard zijn teamspirit en spelplezier daarbij het credo en is er voor het winnende team een medaille. De prijzen worden dit jaar uitgereikt door Paul Verburg, directeur Revalidatie & Advies Koninklijke Visio, Zuidwest-Nederland.

Oog voor het Kind
De oogspelen worden jaarlijks georganiseerd in de week Oog voor het Kind. Gedurende deze week worden kinderen met oogproblemen in het zonnetje gezet en kunnen ze aan verschillende activiteiten deelnemen. Zo kunnen ze meedoen aan een quiz en een kleurplatenwedstrijd, is er een grabbelton met kleine cadeautjes en kunnen kinderen geschminkt worden door vrijwilligers van de Rode Kruis studentendesk Rotterdam. De week Oog voor het Kind wordt dit jaar op diverse afdelingen oogheelkunde van Het Oogzorgnetwerk georganiseerd en vindt plaats van 6 tot en met 10 juni. De Oogzorgnetwerklocaties die deelnemen zijn Sint Franciscus Gasthuis, Reinier de Graaf Groep, IJsselland Ziekenhuis, Het Oogziekenhuis Rotterdam, Slingeland Ziekenhuis, Deventer Ziekenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Antonius Ziekenhuis Sneek, Westfriesgasthuis, Ziekenhuisgroep Twente, Almelo, Flevoziekenhuis en het Havenziekenhuis.

___________________________________________________________________________
Voor de redactie

Het Oogzorgnetwerk
Het Oogzorgnetwerk bestaat uit partners in de keten van oogzorgactiviteiten en is bedoeld om de patiënt nog beter van dienst te kunnen zijn. Dit wordt gerealiseerd door transmurale en multidisciplinaire samenwerking, afstemming van protocollen en optimalisering van voorlichting. Het Oogzorgnetwerk focust op het verbeteren van de kwaliteit van de oogheelkundige zorgverlening. De patiënt staat centraal. Het Oogzorgnetwerk is een initiatief van Het Oogziekenhuis Rotterdam. www.oogzorgnet.nl

Het Oogziekenhuis Rotterdam
Als het enige zelfstandige oogziekenhuis van Nederland fungeert Het Oogziekenhuis Rotterdam als topzorginstituut voor oogheelkundige zorg. Het Oogziekenhuis Rotterdam is een ´Center of Excellence‘˜, dat inhoudt dat zorg, opleiding en research aan de criteria van de American Association of Eye and Ear Hospitals voldoen. Jaarlijks worden ruim 12.000 operaties uitgevoerd en 140.000 patiënten poliklinisch gezien. Klantgerichtheid, dagbehandelingen, eigentijdse huisvesting, efficiënte bedrijfsvoering en uiteraard een innovatief personeelsbeleid zijn voor Het Oogziekenhuis kritische succesfactoren. www.oogziekenhuis.nl

Koninklijke Visio, Landelijke Stichting Slechtzienden en Blinden
Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, al dan niet in combinatie met een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering. Visio werkt samen met Sensis en de Brink in de VisioSensisdeBrinkGroep. Meer Informatie is te vinden op www.visio.org.

Philogirl bureau voor on- en offline communicatie in de zorg
Ook dit jaar sponsort philogirl weer de tractatie voor de kinderne tijdens de OOGspelen. www.philogirl.nl

Voor meer informatie over dit persbericht en/of interviews kunt u contact opnemen met:
à¢â‚¬¢ Maaike van Zuilen, [email protected] of telefoonnummer 06 456 32 117.