De aanleg van de spitsstroken op de A2/A67 Randweg Eindhoven heeft de doorstroming van het verkeer sterk verbeterd. De files zijn met bijna 70 procent afgenomen, ondanks de toename van het verkeer in de spits met ruim 30 procent. De reistijd voor de automobilist is met 5 tot 20 procent afgenomen. Sinds juli 2004 heeft het verkeer op de randweg de beschikking over een extra rijstrook tijdens drukke perioden. Mede door aanvullende maatregelen is ook knooppunt Leenderheide vrijwel zonder files.

Deze resultaten komen uit evaluatieonderzoek van Rijkswaterstaat. Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft de cijfers aan de Tweede Kamer gemeld in de voortgangsrapportage Spoedwetprojecten Wegverbreding (ZSM). In de voortgangsrapportage ZSM wordt verder aangegeven dat van de spoedwetprojecten voor
wegverbreding er nu vijf in gebruik zijn (A4 Leidschendam - Prins Clausplein, A12 Prins Clausplein - Voorburg, A50 Heteren - Valburg en de twee eerder genoemde spitsstroken bij Eindhoven A2/A67 Batadorp - Leenderheide), à©à©n project later dit jaar wordt geopend (A20 Capelle - Terbregseplein) en er naar verwachting vier projecten in 2006 worden geopend (A27 Gorinchem - Noordeloos, A13 Zestienhoven - Delft, A50 Arnhem-Centrum - Beekbergen, A1 Beekbergen - Deventer-Oost). In de begroting Verkeer en Waterstaat is al gemeld dat tot en met 2007 niet de totaal geplande 300 kilometer extra wegverbreding, maar 200 kilometer wordt aangelegd. De vertraging komt door de problematiek rond de luchtkwaliteit.

Om op korte termijn een besluit over de vertraagde projecten te kunnen nemen, is
aanvullend onderzoek nodig. Hiermee gaat Verkeer en Waterstaat na welke projecten voldoen aan het (nieuwe) Besluit Luchtkwaliteit. Voor zes projecten is dit onderzoek door TNO bijna afgerond. Het onderzoek naar de overige 17 spoedwetprojecten start binnenkort. Daarom is nu nog niet duidelijk of deze projecten op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. Wel kan een eerste indicatie worden gegeven op basis van verkeerscijfers. Hierbij wordt de vermindering van de files door de projecten aan de ene kant en de verkeersgroei door de projecten aan de andere kant tegen elkaar afgewogen (zie voor een overzicht van de projecten de bijlage bij de voortgangsrapportage). Pas wanneer de Wet Luchtkwaliteit van kracht wordt, is er volledige duidelijkheid over de planning van de projecten. Om vertraging zoveel mogelijk te beperken, onderzoekt het ministerie de mogelijkheid om de verloren tijd in te lopen bij de aanbesteding en uitvoering.

bron:VenW