Ondernemers die een uitzendbureau willen beginnen, moeten in de
toekomst een waarborgsom van 75.000 euro storten. Op die manier wil het
kabinet malafide ondernemers ontmoedigen om een uitzendbureau te
starten.

Dat schrijven de staatssecretarissen Van Hoof (SZW) en Wijn (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer.

De ondernemer moet de waarborgsom op een geblokkeerde rekening storten.
Op die manier is het geld bij een eventueel faillissement beschikbaar
voor de Belastingdienst en de Arbeidsinspectie. Het geld is bestemd
voor mogelijke belasting- en premieschulden en bestuurlijke boetes.

Het kabinet had al eerder besloten dat uitzendbureaus in de toekomst
over een exploitatievergunning moeten beschikken. De waarborgsom wordt
een van de voorwaarden voor het verkrijgen van deze vergunning.

Malafide bureaus verstoren de markt
Volgens Van Hoof en Wijn zijn de maatregelen nodig om de grootschalige
fraude te bestrijden die de uitzendbranche verstoort. De malafide
uitzendbureaus betalen te weinig loon, laten personeel onder slechte
omstandigheden werken en dragen veelal geen sociale premies en loon- en
omzetbelasting af. Uitzendbureaus en werkgevers die zich wel aan de
regels houden, hebben hierdoor last van oneerlijke concurrentie.

Voorwaarden voor de vergunning
Het kabinet heeft ook de voorwaarden voor de exploitatievergunning
verder uitgewerkt. Naast het storten van de waarborgsom, moet de
ondernemer een verklaring van onbesproken gedrag kunnen overleggen. Ook
moet hij aantonen dat het bureau kan beschikken over een voldoende
financiële basis.

Het is de bedoeling dat ook de bestaande uitzendbureaus een
exploitatievergunning gaan aanvragen bij de Kamer van Koophandel. Het
wetsvoorstel hierover wordt begin 2005 bij de Tweede Kamer ingediend.

Bron: