Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft circa 8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor projecten die de innovatieve slagkracht versterken van Zuidoost en Oost-Nederland en de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad. Daarnaast wordt begin 2006 naar verwachting nog een resterend bedrag van 1 miljoen euro toegekend. Deze impuls is onderdeel van breder gebiedsgericht economisch beleid, dat staatssecretaris Van Gennip in 2004 heeft ingezet met de nota Pieken in de Delta.

EZ wil binnen dat kader met de pilot gebiedsgericht innovatiebeleid de technologische speerpunten van regios versterken. De genoemde innovatieve regio s kunnen volgens het ministerie uitgroeien tot internationaal concurrerende hot spots. Zij hebben afgelopen jaar in samenwerking met EZ regionale innovatieagenda s ontwikkeld. De door EZ gehonoreerde projecten passen daar in. Het gaat om projecten gericht op de oplossing van regiospecifieke knelpunten én op de vergroting van de nationale innovatiekracht. In Zuidoost Nederland gaat het om projecten op het gebied van high tech systemen en materialen, versterking van het MKB, life sciences en de start van de Open Innovatiecampus Design & Technology. Oost-Nederland benut kennisconcentraties in
voeding, gezondheid en nanotechnologie. In de Zuidvleugel van de Randstad staat de verbetering van de concurrentiepositie van de Nederlandse glastuinbouw centraal, in de Noordvleugel de versterking van de creatieve industrie. Samenwerking en synergie tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en regionale overheden is in alle gevallen cruciaal. In de bijlage staat meer informatie over alle (regionale) projecten.
De totale kosten van de toegekende projecten bedragen bijna 35 miljoen euro. De overheid neemt 16,3 miljoen euro voor zijn rekening. EZ en de regionale overheden financieren ieder de helft. Vanaf 2006 maakt het gebiedsgericht innovatiebeleid onderdeel uit van de bredere Pieken in de Delta programma s. Voor de periode 2007 - 2010 stelt EZ daarvoor 297 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag vormt de Rijksbijdrage, dat samen met regionale publieke en private gelden de uitvoering van het gebiedsgerichte economische beleid mogelijk maakt.
bron:EZ