Op de website www.wiekiesjij.nl is sinds
dinsdag een groot aantal gegevens van kandidaten voor de
Provinciale Statenverkiezingen te vinden. Niet alleen gaat het om
informatie over opleidingsniveau, leeftijd en woonplaats, ook
hebben kandidaten aangegeven wat zij de komende vier jaar voor de
kiezer willen bereiken en waarom juist zíj de stem van de
kiezer zouden moeten krijgen. De website is een initiatief van
Stichting Het Nieuwe Stemmen, in samenwerking met het Instituut
voor Publiek en Politiek (IPP).

Het doel van de website is de kiezer de
informatie te bieden die het mogelijk maakt niet alleen naar de
partij of de politieke kleur te kijken, maar ook naar de politieke
opvattingen van de personen op de lijst. De kiezer kan hierdoor
zijn stem uitbrengen op die politicus, die het best bij zijn wensen
en opvattingen aansluit. Daarnaast biedt het de kiezer de
mogelijkheid om eenvoudig met de politici in contact te komen. De
kandidaten hebben namelijk hun emailadressen doorgegeven, zodat
bezoekers van wiekiesjij.nl hen vragen kunnen
stellen over hun persoonlijke politieke opvattingen.

Om de informatie te verkrijgen hebben de
kandidaten in de provincies Noord-Holland,Zuid-Holland, Flevoland,
Utrecht en Gelderland een uitgebreide enquête ingevuld. De
kandidaten werd gevraagd naar hun politieke prioriteiten,
inhoudelijke expertise en ervaring in de volksvertegenwoordiging.
Iedere politicus heeft daarnaast de mogelijkheid een motivatie op
te stellen, met argumenten waarom de kiezer nu juist op hém
of háár zou moeten stemmen. Ook hebben vrijwel alle
politici aangegeven welke concrete punten zij de komende vier jaar
zouden willen aanpakken, mochten zij worden gekozen.

Opvallend zijn de standpunten van de
kandidaten over de toekomst van de Eerste Kamer. Slechts 20% van de
kandidaten geeft aan dat de Eerste Kamer in haar huidige vorm zou
moeten blijven bestaan. Daar tegenover staat dat 32% vindt dat de
Eerste Kamerleden rechtstreeks door de stemgerechtigden zouden
moeten worden gekozen, terwijl 20% aangeeft dat wat hen betreft de
Eerste Kamer opgeheven mag worden. De laatste groep (28%) geeft aan
dat de Eerste Kamer zou moeten bestaan uit een daadwerkelijke
provinciale vertegenwoordiging, met een vaststaand aantal zetels
per provincie (steekproef, n=400).

bron:Inst. voor publiek en politiek