Het kabinet stelt 80 miljoen euro
beschikbaar voor het ontwikkelen van CO2-afvang en ondergrondse
CO2-opslag. Het kabinet verwacht dat met deze technologie op
termijn een vergaande CO2-reductie is te bereiken. Van het bedrag
is 60 miljoen euro bestemd voor middelgrote CO2-opslagprojecten.
Deze leveren naar verwachting een emissiereductie van 0.4 Mton CO2
per jaar op voor een periode van maximaal tien jaar.

Met de resterende 20 miljoen euro
stimuleert het kabinet innovatieve projecten op het gebied van
CO2-afvangtechnologie. De maatregel komt voort uit een
kabinetsbesluit uit 2005 om 250 miljoen euro te reserveren voor
duurzame energievoorziening. Dit hing samen met het langer
openhouden van kerncentrale Borssele.

Bron: VROM