Achthonderd arbeidsplaatsen van UWV gaan over naar de Belastingdienst.
Daarnaast mogen zevenhonderd UWV-medewerkers met voorrang solliciteren
op vacatures bij de dienst. De UWV-ers volgen het werk dat de
Belastingdienst van UWV overneemt door de invoering van de
gecombineerde loonaangifte per 1 januari 2006. Dit staat in een
convenant dat UWV en de Belastingdienst vandaag hebben ondertekend. Ook
de betrokken bonden zijn akkoord met de arbeidsvoorwaardelijke aspecten
bij de overgang van de medewerkers.  

 
Medio 2005 gaat de eerste groep UWV'ers bij de Belastingdienst aan de
slag. Dit betreft 475 arbeidsplaatsen. De overige medewerkers beginnen
in 2006 en 2007. De UWV'ers gaan zich bij de Belastingdienst onder meer
bezighouden met het behandelen en controleren van de gecombineerde
loonaangifte. Indien noodzakelijk krijgen medewerkers een interne
opleiding aangeboden.   
 
Vanaf 1 januari 2006 vindt de aangifte voor belastingen en premies in
à©à©n gecombineerde aangifte plaats. Deze gecombineerde loonaangifte moet
de werkgever indienen bij de Belastingdienst. De aangifte bij UWV
vervalt. Doel is de loonaangifte eenvoudiger te maken, waardoor op den
duur een administratieve lastenverlichting ontstaat.   
 
Deze overgang van UWV-medewerkers naar de Belastingdienst maakt
onderdeel uit van de reorganisatie bij UWV waardoor de komende jaren in
totaal 9.300 arbeidsplaatsen verdwijnen. Om medewerkers zoveel mogelijk
van werk naar werk te begeleiden maakt UWV afspraken met een aantal
organisaties dat mogelijk gebruik wil maken van de kennis en ervaring
van UWV'ers.   

Bron: UWV, Belastingdienst