Een overgrote meerderheid van de Nederlanders - 82% - vindt, dat alle
volwassenen moeten laten weten of zij wel of geen orgaandonor willen
zijn of  die beslissing over willen laten aan hun  nabestaanden. 74%
van de Nederlanders wil daartoe de wet aanpassen naar een Actieve Donor
Registratie (ADR). 

 
Dat blijkt uit een NIPO-onderzoek, dat in opdracht van de Nierstichting
aan de vooravond van een Tweede Kamerdebat over orgaandonatie is
uitgevoerd. Het NIPO onderzoek  maakt korte metten met de stelling
van het kabinet, dat voor een verplichte registratie van orgaandonatie
geen draagvlak aanwezig is. Ook het kostenargument dat het kabinet
aanvoert tegen een verplichte registratie snijdt geen hout. Dat blijkt
uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit, dat eveneens in opdracht
van de Nierstichting is uitgevoerd. Zorgverzekeraars Nederland
onderschrijft, dat de kosten geen probleem hoeven te zijn.   
 
De resultaten van deze onderzoeken zijn door algemeen directeur Paul
Beerkens van de Nierstichting Nederland (NSN) en directeur Gerard
Boekhoff van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) vandaag in een
laatste offensief gepresenteerd tijdens een persconferentie. Woensdag
debatteert de Tweede Kamer over de weigering van het kabinet om het
huidige registratiesysteem voor orgaandonatie minder vrijblijvend te
maken. Samen met een groot aantal andere organisaties op het gebied van
orgaantransplantatie hadden Nierstichting en NVN daartoe vorig jaar een
voorstel aan de minister van VWS gedaan: het Actief Donor
Registratie-systeem (ADR).  
 
Wet op Orgaandonatie faalt  
Volgens alle organisaties op het gebied van transplantatiezorg heeft de
Wet op de Orgaandonatie (WOD) van 1998 gefaald en zijn de
doelstellingen niet bereikt. Dat komt vooral door het vrijblijvende
registratiesysteem.    
Sedert de invoering van de wet hebben slechts  4,7 Nederlanders
zich in het Donorregister laten inschrijven, van wie 2,5 miljoen met
een 'ja'. Van alle andere 8,5 volwassen Nederlanders is dus niet bekend
of zij na hun overlijden wel of niet donor willen zijn. Daarnaast is
het aantal postmortale orgaandonoren per jaar sedert de WOD blijven
steken op ongeveer 220 en het aantal nierpatiënten dat op de wachtlijst
voor transplantatie staat op 1200. De wachttijd voor een
niertransplantatie is sedert 1998 opgelopen van gemiddeld 2,5 jaar tot
4,5 jaar. Per jaar komen daardoor ruim 200 patiënten onnodig te
overlijden.  
                                        
 
ADR-systeem: verplichte inschrijving van keuze  
Deze cijfers laten volgens NSN en NVN zien, dat het aantal potentiële
(geregistreerde) donoren veel te klein is om in de behoefte te
voorzien. Ook alle flankerende maatregelen, bijvoorbeeld betere
procedures in ziekenhuizen en meer voorlichting, hebben geen
substantiële verbetering gebracht.   
'Daarom is het hoog tijd om het registratie-systeem zodanig aan te
passen, dat van iedereen bekend is of hij/zij donor wil zijn of niet.
Dat is de enige manier om het aantal donoren te vergroten' aldus
Beerkens van de Nierstichting. Hij wijst op de uitslag van een
NIVEL-onderzoek naar het ADR-systeem in opdracht van VWS. Daaruit
blijkt dat het aantal potentiële (geregistreerde) donoren stijgt van
20% naar 53%. Het aantal gerealiseerde donaties per jaar zou met 125
stijgen, d.w.z. met 59%. Volgens Gerard Boekhoff van de Nierpatiënten
Vereniging Nederland is nu wel duidelijk, dat dit voorstel een
bijzonder groot draagvlak heeft. Ook de Coà¶rdinatiegroep Orgaandonatie,
het adviescollege van VWS, heeft vorige week in een brief aan de Tweede
Kamer nogmaals met klem voor invoering van het ADR-systeem gepleit. In
het nieuwe systeem evenals in het huidige blijft de keuzevrijheid
onaangetast. Alleen de inschrijving van de keuze die men maakt zou
verplicht moeten worden. En die keuze kan men op elk moment
wijzigen.    
 
Invoeringskosten: een oplosbaar 'probleem'  
Nierstichting en NVN noemen het kosten-argument dat minister
Hoogervorst tegen het ADR-systeem aanvoert niet steekhoudend. Beerkens:
'Die kosten worden door VWS geschat op 40 miljoen euro, terwijl kort
daarvoor aanzienlijke lagere bedragen werden genoemd. Nog belangrijker
is de uitkomst van een onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam,
waaruit blijkt dat met jaarlijks meer transplantaties de extra kosten
van het ADR-systeem ten opzichte van het huidige systeem binnen enkele
jaren worden terugverdiend.' Inmiddels heeft ook Zorgverzekeraars
Nederland laten weten, dat de financiën geen probleem hoeven te zijn.
ZN en de Nierstichting willen daarover op korte termijn met minister
Hoogervorst praten.   
 
Klemmend beroep op Tweede Kamer   
Nierstichting en NVN doen een dringend beroep op de Tweede Kamer om
alsnog voor het ADR-systeem te stemmen. Beerkens: 'Al bij een eerdere
evaluatie van de WOD had de politiek gezegd dat een minder
vrijblijvende registratie onvermijdelijk zou zijn als de wachtlijsten
zouden blijven. Daarom doen we een klemmend beroep op de Kamer zich aan
die afspraak te houden. Zeker nu het ADR-systeem minder ver gaat dan
waaraan men destijds dacht.' Om dat klemmend beroep te onderstrepen
hebben de VWS-woordvoerders in de Tweede Kamer de afgelopen weken
enkele duizenden heel persoonlijke e-mails van nierpatiënten ontvangen.
Daarnaast zullen 200 leden van de NVN tijdens een demonstratie in Den
Haag de Kamerleden dinsdagmorgen ook persoonlijk aanspreken op hun
verantwoordelijkheid om het gebrek aan orgaandonoren te helpen
oplossen. 'Het is nu of  nooit' aldus directeur Boekhoff.  

Bron: NIERSTICHTING NEDERLAND

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular