De afgelopen jaren hebben bedrijven veel voortgang geboekt op het besparen van directe kosten. Waar echter nog maar nauwelijks naar gekeken wordt, is het besparen van indirecte kosten, zoals communicatie kosten. Doorgaans doordat dit, gerelateerd tot directe kosten, kleinere kostenposten zijn welke veel moeilijker te identificeren, categoriseren en beheren zijn.  Dit gebrek aan inzicht drijft eindverantwoordelijken tot wanhoop. Voor veel bedrijven is het een bijna onmogelijke tijdrovende en frustrerende taak om te begrijpen wat ze aan communicatie middelen hebben, laat staan het gebruik te beheren en de kosten te optimaliseren en door te belasten.

Refererende naar verschillende analist rapporten uit de communicatie industrie blijkt dat 85% van alle bedrijven hierdoor hun communicatie facturen niet controleren welke daardoor 7-12% kostenreductie missen. (Onderzoek heeft aangetoond dat 7% - 12% foutief over gefactureerd wordt.) Jaarlijks ontvangen gemiddelde bedrijven wel duizenden communicatie facturen. Het merendeel betaalt deze eenvoudigweg wanneer ze niet meer afwijken dan 10% van het gemiddelde.
Dit terwijl de kosten voor communicatie in de praktijk in een snel tempo hoger worden, ook terwijl de tarieven dalen. Het werkt door, de dalende tarieven wekken vaak de illusie dat de kosten dalen, maar het tegendeel is waar. De kosten stijgen substantieel. Het reduceren van deze indirecte kosten is daarom even zo belangrijk als het vinden van nieuwe omzet. Maar de communicatie industrie is een complexe markt en niet voor iedereen even duidelijk.
MAF InfoCom™, gespecialiseerd in Intelligent Communication Information Management Services biedt hiervoor een oplossing. Zij heeft alle oplossingen en expertise in huis om communicatie voorzieningen zonder kostbare arbeidstijd op een betrouwbare en voordelige manier te beheren. Haar dienstenpakket is recentelijk uitgebreid met Telecom Factuur Management, (Gartner refereert naar Telecom Expense Management en de Aberdeen groep noemt het Total Telecom Cost Management), Verkeers Metingen, GSM Management & Accounting en Call Management & Accounting (Kostenregistratie). Het gebruik van MAF InfoCom™ geeft zonder inspanning inzicht in de ´Total Cost of Ownership' van alle vaste, mobiele en data communicatie diensten van alle gebruikte providers.
Bedrijven krijgen inzicht waar zij kunnen besparen en verbeteren, krijgen inzicht in budgetten, abonnement kosten, actieve en niet actieve lijnen en dus inzicht in de bereikbaarheid. Misbruik wordt eenvoudig gesignaleerd en door de continue opbouw van historische gegevens krijgen bedrijven inzicht in trends. Bovendien kunnen bedrijven met MAF InfoCom™ de huidige kosten af zetten tegen die van een optionele provider. Ditmaal gebaseerd op feiten en niet door een provisie gejaagde verkoper.
Het gehele portfolio van MAF InfoCom™ bestaat uitsluitend uit beheerde diensten waardoor gebruikers nooit meer kosten maken voor software, software updates, software upgrades, support overeenkomsten, tarieftabellen en hardware. Tevens zijn de gebruikers verlost van systeembeheer, systeem herstel, OS licenties en trouble shooting op locatie.
MAF InfoCom™ bespaard bedrijven tallozen kostbare manuren aan administratieve handelingen omdat zij de gewenste informatie aanleveren. Bedrijven hoeven hiervoor niet langer tallozen facturen en programma's te doorlopen. Bedrijven kunnen de aangeleverde informatie tevens in hun financiële administratie systemen inlezen.

bron:MAF InfoCom