Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft vandaag
88 veehouderijen vrijgegeven die geblokkeerd waren in verband met
mogelijk verhoogde dioxinegehaltes in aardappelbijproducten die als
veevoer werden gebruikt. Op deze bedrijven gaven tests van het nog
aanwezige voer en van het vet van de dieren geen normoverschrijdingen
te zien. Dioxinen worden in lichaamsvet opgeslagen.

Acht andere bedrijven konden worden vrijgegeven omdat bleek dat zij de
mogelijk besmette aardappelbijproducten uiteindelijk niet hadden
ontvangen.

De veehouders zijn telefonisch van de vrijgave op de hoogte gesteld.
Zij ontvangen zo spoedig mogelijk hierover nog een brief. De bedrijven
kunnen nu weer dieren afvoeren naar de slacht. Nog 103 bedrijven
blijven geblokkeerd in afwachting van meer testresultaten. Deze worden
in de tweede helft van volgende week verwacht.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit