Rechercheurs van het Bureau Financieel Economische Recherche
ondersteund door de Dienst Wonen van de gemeente, de Dienst Werk en
Inkomen (Sociale Dienst), het UWV en de Belastingdienst hebben bij
diverse invallen op 8 en 9 februari in Amsterdam 9 illegale
woningbemiddelaars gearresteerd. Administratie, verdovende middelen,
auto's, een vuurwapen en een nepvuurwapen werden in beslag genomen. Bij
à©à©n van de verdachten werd circa 15.000 euro aan contanten in beslag
genomen.

Honderden extra woningen
Door deze actie komen naar verwachting honderden illegaal verhuurde
woningen weer vrij voor de sociale woningmarkt. De wachttijd om in
Amsterdam voor zo'n woning in aanmerking te komen is mede door de
illegale verhuur inmiddels in sommige stadsdelen opgelopen tot
gemiddeld 8 jaar of langer. Amsterdam geeft hiermee in het kader van
het woningbeleid duidelijk het signaal af dat de praktijken van
illegale woningbemiddelaars niet worden getolereerd.

Ontrekken aan woningvoorraad
De huur van de woningen waar het omgaat bedraagt eigenlijk maximaal 500
euro. De bemiddelingsbureaus verhuren deze woningen echter voor een
veelvoud van de oorspronkelijke huur aan mensen die daar geen recht op
hebben. De illegale bemiddelaars krijgen hun woningvoorraad aangeleverd
door de oorspronkelijke huurders die naar een ander adres verhuizen. De
bemiddelaars werken uitsluitend anoniem via een website, een
0900-nummer of een 06-nummer. Een gedeelte van de winst is voor het
bureau en een gedeelte is voor de oorspronkelijke huurder. Kwalijk
gevolg van deze handelswijze is dat de wachttijd voor mensen die recht
hebben op deze woningen aanzienlijk is toegenomen.

Informatielijn
Via krantenadvertenties wordt de actie door Dienst Wonen onder de
aandacht gebracht van de Amsterdamse bevolking. De wooninformatielijn
van Dienst Wonen (020-6806806) is opengesteld voor vragen van mensen
die via de desbetreffende bureaus een woning hebben betrokken. Die zijn
in de meeste gevallen in overtreding omdat ze zich niet bij de Dienst
Persoonsregistratie (het voormalige Bevolkingsregister) (mogen)
inschrijven.

De woningeigenaren (corporaties en particuliere verhuurders) worden op
de hoogte gesteld van geconstateerde woonfraude, waarna procedures
zullen volgen om de bewoners uit de woning te krijgen en de woningen
weer beschikbaar te stellen voor wie ze bedoeld zijn.

Er zijn meer illegale woningbemiddelaars actief in Amsterdam. Deze worden binnen afzienbare tijd bestuurlijk aangepakt.

Bron: Arrondissementsparket Amsterdam, de regiopolitie Amsterdam-Amstelland en de Gemeente Amsterdam