Scholen in het groen onderwijs krijgen
extra mogelijkheden om kennis uit te wisselen met de praktijk. Zij
kunnen daarvoor projecten en programma's indienen. Minister
Verburg (LNV) stelt 9,2 miljoen euro beschikbaar. Groene scholen
kunnen de programma's en projecten indienen tot en met 15 juli
2007. Dit is vastgelegd in het Openstellingsbesluit innovatie groen
onderwijs 2007.

De scholen kunnen ervaringen en kennis
uitwisselen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties,
publieke kennisinstellingen en de overheid.

Studenten krijgen zo toegang tot bestaande
en nieuwe netwerken van onderzoek en praktijk. Zij kunnen
bijvoorbeeld projecten bij bedrijven doen. Ook kunnen docenten
praktijkproblemen uitwerken in de klas of een gastdocent uit het
bedrijfsleven uitnodigen.

Scholen kunnen hierdoor meer aandacht
geven aan onderwerpen als voeding, gezondheid, dierenwelzijn,
maatschappelijke stages en ondernemerschap.

Gelijktijdig met het Openstellingsbesluit
voert het kabinet een nieuw subsidiekader in voor
kennisverspreiding via het groene onderwijs. Dit sluit aan bij de
afspraken van het kabinet over de versterking van de relatie tussen
praktijk, wetenschap en beroepsonderwijs.

Bron:LNV