De fabrikanten van de leidende A-merken in Nederland laten massaal de
deur open staan voor domeinmisbruik. Dit blijkt uit een
domeinnaamonderzoek uitgevoerd door Check & Reg Strategic. Uitkomst
van het onderzoek is dat zeer voor de hand liggende
domeinnamen niet preventief worden geregistreerd door de A-merk
fabrikanten. De fabrikanten lopen hierdoor aanzienlijk risico op
financiële schade. Of door proceskosten of zelfs door
merknaamschade. 

 
'De uitkomst heeft zelfs ons verbaasd', aldus Erwin Lopulalan van Check
& Reg Strategic. 'Onze lijst van A-merk domeinnamen die vrij te
registreren zijn voor een ieder, ongeacht uit welk land die persoon
komt, telt nu honderden domeinen.'  
De eigenaar van een merk of handelsnaam heeft altijd het eerste recht
op een domeinnaam. Dit wil echter niet zeggen dat een domeinnaam daarom
niet door derden geregistreerd kan worden. 'Dat is juist heel
gemakkelijk tegenwoordig', aldus Lopulalan: 'Iedereen die zich kan
legitimeren en een overeenkomst met de SIDN ondertekent kan bij
honderden bedrijven in Nederland een .nl domein registreren'. De
persoon die dit domein registreert maakt hiermee inbreuk op het
merkenrecht. De eigenaar van het merk zal echter zelf de domeinnaam op
moeten eisen hetgeen de nodige kosten voor juridische bijstand met zich
meebrengt.  
 
Een ander denkbaar scenario is dat iemand een domein registreert van
een A-merk en hier vervolgens een website op bouwt met een belastende
boodschap. Bijvoorbeeld een -vervalste- terugroep actie i.v.m. een
vermeende productiefout(en). Vanwege de
link die de onwetende lezer maakt met de betreffende site, zal deze de
oproep of boodschap als serieus ervaren, zulks met alle gevolgen
vandien. Er is hier dan duidelijk sprake van moedwillig misbreuk maken
van een domein/merknaam. Echter is hier het misbruik van de merknaam
van ondergeschikt belang. Immers zal het verspreiden van de roddel, de
onrechtmatige daad, een grotere schade met zich meebrengen. 'De foto's
van Mieke de Boer bewijzen maar weer hoe snel een boodschap verspreid
kan worden onder honderdduizenden mensen met een internetaansluiting',
aldus Lopulalan.   
 
Het afdekken van het risico is eenvoudig en is gemakkelijk te
berekenen. Een domein preventief registeren kost gemiddeld een tientje.
Een goede advocaat kost 200 euro per uur. Preventief domeinnamen
registreren loont dus zeker de moeite. Alle schade die een A-merk of
een fabrikant lijdt door inbreuk op het merkenrecht of het plegen van
een onrechtmatige daad is te verhalen op de dader. 'Alleen een beetje
lastig als de dader een 'kale kip' is of een persoon die zich gevestigd
heeft buiten de EU', aldus Lopulalan. ICT-advocaat Mr. E.N. Ligthart
van Dijkstra Voermans  Advocaten te Utrecht beaamt dat het
verhalen van schade bij een dergelijk geval een moeilijke strijd kan
worden. 'Als je misbruik door derden verwacht, is preventief
registreren zeker aan te bevelen', aldus Ligthart.  Check &
Reg Strategic zal alle A-merkfabrikanten deze week benaderen met een
risicoanalyse voor hun merken.   

Bron: check-reg.nl

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular