Dringend beroep op de ministers Eurlings en Cramer en de Tweede Kamer om het alternatieve plan voor een verlengde A4 serieus te onderzoeken en om zo het landschap van Midden-Delfland echt te behouden.

Op 3 september 2009 heeft minister Eurlings zijn visie gepresenteerd op de verlenging van de A4 Midden-Delfland en de Milieueffectrapportage (MER).
Minister Eurlings kiest voor een snelweg in een acht meter verdiepte open bak, vergelijkbaar met de Utrechtse Baan. Maar er bestaat een betere manier van bouwen als alternatief: de ´A4 met Vaart´. In dat plan wordt de A4 aangelegd in een tunnel, met over de hele lengte een vaart er bovenop. Op die manier blijft zelfs bij verlenging van de A4 het landschap behouden en wordt het verrijkt met een brede vaart extra.

Het burgerinitiatief ´A4 met Vaart´ doet dringend een appel op de ministers Eurlings en Cramer en op de Tweede Kamer om deze realistische bouwwijze als alternatief en beter plan mee te nemen in de besluitvorming.

Brede steun
Het plan ´A4 met Vaart´ voor een ongedeeld Midden-Delfland kan nu al op brede steun rekenen van direct betrokkenen, onder meer de gemeenten Delft, Schiedam en Vlaardingen, de Zuid-Hollandse Milieufederatie en de Midden Delfland Vereniging. Deze partijen hebben de minister eerder al dringend verzocht de ´A4 met Vaart´op te nemen in de MER en serieus te onderzoeken. Ook de Vereniging Natuurmonumenten heeft de minister na verschijning van de MER van 2juli 2009 verzocht het plan serieus te onderzoeken. De minister heeft die verzoeken afgewezen en er in zijn besluit opnieuw blijk van gegeven vast te willen houden aan zijn eigen voorkeur: een verdiepte ligging van de A4 in een open bak van acht meter diep, vergelijkbaar met de Utrechtse Baan in Den Haag.

Verrijking van het gebied: een extra vaart
Architect Ton Poot uit Maasland is de bedenker van de tunnel met vaart. De daarvoor te gebruiken bouwmethode is een zogeheten ´lichte afzinktunnel´. De techniek daarvoor is bekend en ontwikkeld door civiel ingenieur Nhut Nguyen in 1999 als een mogelijke tunnel voor de HSL in ´t Groene Hart.

Het gaat om een tunnel voor het gehele A4-traject tussen Delft en Schiedam Vlaardingen , waardoor het natuur- en recreatiegebied niet alleen onaangetast blijft, maar zelfs wordt verrijkt tot diep in Schiedam en Vlaardingen met een extra vaart op boezemniveau, die de stad met het polder-landschap verbindt. Over het alternatief is een korte film gemaakt waarin onder andere Mieke van der Weij en Maarten ´t Hart zich voor de ´A4 met Vaart´ uitspreken. (zie www.A4metvaart.nl)

Onherstelbare scheur in het landschap
Minister Eurlings heeft al voorafgaand aan de resultaten van de milieueffectrapportage zijn bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor het plan conform het IODS-convenant (Integraal Ontwerp Delft Schiedam) uit 2006. Uitvoer van dat plan kost de overheid 880 miljoen euro en veroorzaakt een onherstelbare ´scheur´ dwars door een relatief klein maar mooi natuurgebied en het authentiek polderlandschap van Midden-Delfland. In dat geval zal het gebied nooit meer à©à©n geheel zijn. Het zal bovendien grote en blijvende schade toebrengen aan de natuur. De weg in een open bak zorgt namelijk voor heel veel extra geluidsoverlast, luchtvervuiling, uitstoot van fijnstof en verontreinigd afvalwater van de weg.

Slim en uniek plan
Het is duidelijk dat de minister en het Kabinet meer goodwill zullen kweken met een slim en innovatief plan dan met de aanleg van weer een snelweg waar natuurminnend en recreërend Nederland niet blij van wordt. De ´A4 met Vaart´ is niet duurder, niet slechter voor d e mobiliteit, maar zorgt met zekerheid voor behoud van het milieu en het landschap. Ook draagt de uitvoering van het plan bij aan de Nederlandse ingenieurstraditie, waarin Nederland zo graag voorop wil lopen in nieuwe ontwikkelingen in de weg- en waterbouw. Bovendien sluit de ´A4 met Vaart´ aan bij de milieu-intenties en duurzame ambities die het Kabinet meermalen heeft uitgesproken.

Met vaart en zonder vertraging
De Ministers onderkennen dat het alternatief ´A4 met Vaart´ beter is voor het landschap.
Punten van kritiek zijn dat het plan voor een ondertunnelde A4 veel duurder zou uitvallen, hoge risico´s met zich meebrengt en tot vertraging zou leiden. Dit is een misvatting.
De techniek maakt een fabrieksmatig bouwproces mogelijk, waardoor de bouwtijd korter kan zijn en de kosten even hoog of zelfs lager kunnen uitvallen dan in de huidige IODS-variant het is een à©à©nduidige wijze van bouwen.

De invloed van het efficiëntere en snellere bouwproces is door het ministerie nog niet in haar beschouwingen betrokken. De afzinktechniek is een bekende techniek, die met succes is toegepast bij de metro in Rotterdam, de Benelux Tunnel en de Piet Hein Tunnel. Het tunnelplan is technisch zelfs eenvoudiger dan de huidige voorkeursvariant van de minister.
Rijkswaterstaat ging er eerst nog van uit dat er voor de tunnel vier tunnelbuizen nodig zouden zijn. Tegelijkertijd met de presentatie van de second opinion in december 2008 van het bureau Royal Haskoning heeft de minister laten weten dat voor de 2 kilometer tunnel in het huidige IODS en dus ook voor de ´A4 met Vaart´ niet vier, maar slechts twee tunnelbuizen nodig zijn. Dat feit is nog niet in een vergelijking tussen beide varianten betrokken. Een grote omissie.

Tot slot vreest de minister dat de besluitvorming en verder uitwerking langer zal duren doordat nieuwe afspraken met de overheden nodig zijn. Maar als het alternatief direct wordt meegenomen in de huidige planontwikkeling, kan de vertraging beperkt blijven of zelfs ingelopen worden door de aanzienlijk snellere bouwmethode. Het lijkt ondenkbaar dat de betrokken partijen tegen het voorstel zouden zijn.

Kortom: de ´A4 met Vaart´ is een initiatief dat serieus overwogen dient te worden, net zo serieus als de voorkeursvariant van de minister. Ook volgens bureau Royal Haskoning dient er in de besluitvorming voldoende ruimte te worden gelaten om de´ A4 met Vaart´ in de toekomst als mogelijkheid open te houden en in een aanbesteding als toegestaan alternatief mee te nemen.

´A4 met Vaart´: niet duurder, nà­et slechter voor de mobiliteit, wà©l veel beter voor het landschap!
Wie is er nu tegen behoud van het prachtige landschap van Midden-Delfland? Vooralsnog alleen de ministers Eurlings en Cramer? Of straks misschien ook nog de Tweede Kamer?

Noot voor de redactie
Voor meer informatie en interviews kunt u contact opnemen met Claire Beke-Communicatie in Cultuur telefoonnummer 010- 425 03 44 of [email protected]

Zie voor de film en meer achtergrondinformatie: www.A4metvaart.nl

Website: http://www.a4metvaart.nl

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular