De aanbestedingsprocedures die veel
ziekenhuizen de afgelopen jaren in gang hebben gezet zijn zeer
waarschijnlijk ten onrechte gevolgd en overbodig geweest. De
jarenlange rechtsonzekerheid en onduidelijke regelgeving heeft de
zorgsector ruim 80 miljoen euro gekost. Tot die conclusie komt de
medische industrie, verenigd in de brancheorganisatie FHI.

Jarenlang bestond er onduidelijkheid over
de vraag of de zorgsector al dan niet

aanbestedingsplichtig was. Met een recente
uitspraak van de Hoge Raad ziet het ernaar uit dat de
aanbestedingsplicht definitief niet geldt voor de ziekenhuismarkt.
Door het juridische vacuüm van de afgelopen jaren hebben veel
ziekenhuizen het zekere voor het onzekere genomen en zijn gestart
met aanbestedingsprocedures. Het verplicht aanbesteden leidde tot
veel bureaucratie, onwerkbare situaties en afremming van innovatie.
FHI hoopt dat de algemene ziekenhuizen als ook de academische
ziekenhuizen nu afscheid nemen van de aanbestedingen. De branche
vindt het belangrijk dat via goede samenwerking nu snel de overgang
gemaakt kan worden naar efficiënte en werkbare in- en
verkoopprocessen.

FHI vindt de uitspraak van de Hoge Raad
positief nieuws. FHI heeft er bij de overheid jarenlang op
aangedrongen duidelijkheid te geven over de aanbestedingsplicht in
de zorg. De Ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid,
Welzijn en Sport hebben deze duidelijkheid helaas nooit gegeven. De
zorgsector heeft hierdoor omvangrijke kosten gemaakt aan juridisch
advies, administratieve inspanningen, opleidingen en het inhuren
van externe consultancy bij aanbestedingen. FHI heeft becijferd dat
de totale kostenpost ten minste 80 miljoen euro bedraagt.

De FHI branches Medische Technologie en
Laboratorium Technologie vertegenwoordigen 350 aangesloten
bedrijven. De brancheorganisaties behartigen de belangen van de
aangesloten bedrijven zowel ten opzichte van marktpartijen,
ziekenhuizen, instellingen in de gezondheidszorg, zorgverzekeraars
als ten opzichte van overheid en politiek. FHI, federatie van
technologiebranches, telt naast de branches Medische Technologie en
Laboratorium Technologie nog twee branches: Industriële
Elektronica en Industriële Automatisering. In totaal zijn 850
bedrijven aangesloten bij de federatie met een gezamenlijke omzet
van 5,4 miljard euro per jaar.

bron:FHI