De provincie Noord-Holland is voornemens een impuls te geven aan Leren voor Duurzame Ontwikkeling in de provincie Noord-Holland. Voor het programmamanagement is de provincie een openbare aanbesteding gestart.

Beknopt bestaat de opdracht uit het verzorgen van het programmamanagement voor het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling in de provincie Noord-Holland. Het doel van het project is om te komen tot het bevorderen van duurzaam handelen bij overheden en maatschappelijk actoren. Hierbij gelden twee belangrijke provinciale beleidsthemas als leidraad: Klimaat en Duurzame bedrijventerreinen.
Meer info, zoals de selectiecriteria.

bron:Provincie Noord-Holland