Defensie heeft de nieuwbouw en exploitatie
van de Kromhoutkazerne in Utrecht Europees aanbesteed. Het project
wordt uitgevoerd via Publiek Private Samenwerking (PPS) en betreft
de realisatie van een complex, dat voorziet in onder meer kantoren
voor 2000 medewerkers, waaronder het operationele hoofdkwartier van
de Koninklijke Landmacht. Inmiddels is de eerste fase van de
aanbesteding, de selectie, achter de rug en is een start gemaakt
met de "dialoogfase".

Met onderstaande geselecteerde vijf
partijen wordt gesproken over hun oplossingen voor een kwalitatief
goede en voordelige huisvesting.

- 'ARMADU Kromhout' (Macquarie Bank,
Dura Vermeer, Arcadis, GTI, Unica en Kraaijvanger Urbis);

- 'Castrum Hollandia' (Burgfonds, Asito
en De Architekten Cie);

- 'Integra Partners Kromhout' (Heijmans,
NIBC Infrastructure, Burgers Ergon, Johnson Controls IFM, Quadrat
en Broekbakema);

- 'Komfort' (Ballast Nedam, Strukton,
John Laing, ISS, Karres en Brands, en Meyer en Van Schoten);

- 'Park Vossegat' (VolkerWessels,
Imtech, Sodexho, AWG en KuiperCompagnons).

De partijen komen over enkele maanden met
een visie. Op basis daarvan wordt het aantal partijen teruggebracht
naar drie, die vervolgens hun visies verder uitwerken. De partij
met de economisch voordeligste inschrijving krijgt de opdracht.

Het project Publiek Private Samenwerking
(PPS) Kromhoutkazerne is voor Defensie een pilot om ervaring op te
doen met zowel een concurrentiegerichte dialoog als een Design,
Build, Finance, Maintain en Operate (DBFMO)-overeenkomst met een
looptijd van 25 jaar na de bouw. De verwachting is dat de
levensduurkosten van een nieuwe voorziening lager liggen als
één partij niet alleen ontwerp en bouw, maar ook
onderhoud en facilitaire diensten in onderlinge samenhang ontwerpt,
financiert, uitvoert, en exploiteert. De nieuwe kazerne moet begin
2010 klaar zijn voor gebruik.

bron:MinDef