De zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen is de afgelopen tijd regelmatig in het nieuws geweest. De vraag hoe de kwaliteit van de dagelijkse zorg aan meestal kwetsbare ouderen gewaarborgd kan worden is actueel, en heeft te maken met normen en waarden. Recent is het instrument 'In gesprek over zorg en ethiek' uitgegeven, bestemd voor de sector ouderenzorg. Dit instrument biedt zorgverleners een praktisch en professioneel handvat om kritisch na te denken over alledaagse zorgsituaties vanuit een ethisch gezichtspunt. Het bestaat uit een losbladige klapper met richtlijnen voor individuele en groepsgesprekken, themabeschrijvingen en handreikingen voor implementatie.

Het instrument is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de toenmalige Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuiszorg (NVVz, tegenwoordig: Arcares) en het Instituut voor Gezondheidsethiek (IGE) van de Universiteit Maastricht. Het instrument is ontwikkeld door het IGE en getest in een aantal instellingen van de toenmalige Stichting Verpleeghuizen en Bejaardenoorden Kerkrade (tegenwoordig Zorggroep Meander Oostelijk Zuid-Limburg), en in verpleeghuis De Weerde te Eindhoven. Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Tijdens de pilotstudie, waarin een conceptversie van het instrument werd getest, bleek de grote behoefte van de hulpverleners om over ethische vraagstukken en moeilijke casuïstiek met elkaar van gedachten te wisselen. Het onderwerp 'ethiek' bleek duidelijk te leven. Tot dan toe was er echter in de dagelijkse zorg nauwelijks een structuur aanwezig om hierover met elkaar in gesprek te gaan, laat staan dat er tijd voor werd ingeruimd.

Inmiddels heeft het IGE ook een tweedaagse training voor verpleeg- en verzorgingshuismanagement ontwikkeld, waarin aandacht voor het praktisch werken met het instrument en inhoudelijke verdieping rond het thema zorg en ethiek. De organisatie van de training is in handen van de KMBV (Kenniscentrum voor zorg & welzijn en wonen).

bron:Universiteit Maastricht