De Raad van Commissarissen van Essent heeft besloten dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag 21 april 2005, in tegenstelling tot wat eerder is gemeld, een openbare vergadering zal zijn.  

In de aandeelhoudersvergadering komen de beloningen van de leden van de Raad van Bestuur aan de orde. Op de verhogingen van deze beloningen en de bonussen is veel kritiek omdat deze beloningen tientallen malen meer worden verhoogd dan de salarissen van het personeel. Aanvankelijk zou de vergadering besloten zijn maar onder druk van de publieke opinie is kennelijk nu anders besloten.

bron:Essent