Nijmegen - Een man die zaterdagmiddag rond 16.45 uur tijdens feestelijkheden op
het Keizer Karelplein naar aanleiding van "Nijmegen 2000" met een
spandoek wilde demonstreren en door de politie naar zijn
identiteitsbewijs werd gevraagd, weigerde dat en werd daarom
aangehouden. Hij werd overgebracht naar het politiebureau waar hij
vervolgens weigerde zijn naam op te geven.

De man was met enkele vrienden naar het Keizer Karelplein gekomen om
daar met een spandoek te midden van het publiek te demonstreren tegen
het kabinetsbeleid. Door het spandoek zouden andere bezoekers van de
feestelijkheden worden belemmerd in hun uitzicht op het podium. Daarom
verzocht de politie hen elders, waar zij het publiek niet zouden
hinderen, hun spandoek te ontrollen. Eà©n van hen vroeg op luide toon
waarom zij dat niet mochten. De anderen gaven gehoor aan de oproep van
de politie om het spandoek elders te ontrollen. De politie bracht de
protesterende man onder lichte dwang buiten de groep en vroeg hem naar
zijn legitimatiebewijs. De man had dat niet bij zich. Daarom werd hij
aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Omdat de orde
uiteindelijk niet verstoord was, heeft de politie gemeend geen
proces-verbaal tegen de man op te maken en is hij rond 21.30 uur in
vrijheid gesteld.

Bron: Politie Gelderland-Zuid