Regio 09-02-2005 - Politie Hollands Midden biedt sinds juni 2004 de
mogelijkheid aan burgers om aangifte te doen van een aantal feiten via
internet www.politie.nl. De afgelopen zeven maanden (van juni tot en
met december 2004) is er 3919 maal aangifte via internet gedaan. Het
aantal aangiften per maand stijgt nog steeds.

Burgers deden via internet met name aangifte van auto-inbraken (1454)
en fietsendiefstal (1363). Van vernieling van auto's werd 536 maal
aangifte gedaan via internet en vernieling van een goed 309 maal.
Sinds november vorig jaar is het voor winkeliers ook mogelijk om via
internet aangifte te doen van winkeldiefstal. Daar is tot en met
december vorig jaar tien maal gebruik van gemaakt.

Afschrift van aangifte
In Hollands Midden kreeg 65 % van de aangever op dezelfde of uiterlijk
de dag erna het afschrift van de aangifte via e-mail. Landelijk is een
maximale verwerkingstijd van vijf dagen afgesproken. Bij uitzondering
werd die gestelde verwerkingstijd overschreden.
Hoewel het systeem van internet te kampen heeft gehad met
aanloopproblemen, heeft dit geen consequenties gehad voor de burgers
van Hollands Midden.
 
Mogelijkheden
Aangifte doen via internet is voor een aantal zaken mogelijk. Naast
auto-inbraken en fietsendiefstal zijn dat diefstal van een bromfiets,
vernielingen en winkeldiefstal. Landelijk wordt bekeken of dit aantal
zaken kan worden uitgebreid.
Er zijn wel enkele voorwaarden aan het doen van aangifte via internet
verbonden. Zo mag bijvoorbeeld de dader niet bekend zijn en mag er geen
geweld zijn gebruikt. In die gevallen is het van belang om naar een
politiebureau te komen om aangifte te doen.

Uitbreiding aangiftemogelijkheden
Om de service aan het publiek nog meer te verbeteren, zullen naast de
internetaangifte mogelijkheden worden gecreëerd om telefonisch aangifte
of aangifte op afspraak te doen. Naar verwachting zal dit eind 2005
zijn gerealiseerd.

Bron: Politie Hollands Midden