De Grootmeester van het Huis van Hare Majesteit de Koningin, mr. P.W.
Waldeck, heeft om 14.45 uur in Utrecht officieel aangifte gedaan van
het overlijden van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der
Nederlanden.

Bron: Rijksvoorlichtingsdienst